Zobrazit menuSkrýt menu

Anonymní dárcovství gamet a anonymní porody: společné etickopsychosociální a právní aspekty

Autor: Konečná, Hana, Klůfa, J., Doskočil, Ondřej, Bubleová, Věduna | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Praktický lékař, Roč. 92, č. 10 ( 2012)
Plná dostupnost: ANO matka, otec, rodina, rodič, rodiče, náhradní mateřství, surrogátní mateřství, neplodnost, gameta, buňka, dárcovství, právo, psychika, etika, aspekt, ohled, hledisko, psychika, anonymní dárcovství, anonymní porod

Asistovaná reprodukce s dárcovstvím gamet a anonymní porody či anonymní přiedání dítěte jsou živým a kontroverzním tématem nejen v Evropě. Hlavními spornými body jsou článek 7 Úmluvy o právech dítěte a článek 8 Úmluvy o lidských právech, které jsou některými orgány interpretovány jako právo osoby znát svůj genetický původ. V mnoha zemích proto přecházejí k neanonymnímu dárcovství, nejsou možné anonymní porody, baby-boxy, atd. V ČR je dárcovství gamet ze zákona anonymní, porody anonymní nejsou možné, babyboxy stále čelí kritice. ČR podepsala obě úmluvy, odpovídá za jejich naplňování. V textu popisujeme a analyzujeme problémy psychosociální, etické a právní perspektivy.

KONEČNÁ, Hana, DOSKOČIL, Ondřej, BUBLEOVÁ, Věduna. Anonymní dárcovství gamet a anonymní porody: společné etickopsychosociální a právní aspekty. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 10, s. 546-550. ISSN: 0032-6739 (tištěná verze). ISSN: 1805-4544 (elektronická verze).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS