Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza vytipovaných situací v životě jedince z pohledu absence smyslu života (pokus o sebevraždu, konverze k náboženské skupině, ztráta životního partnera, těžká nemoc, ztráta zaměstnání, ...)

Autor: Buchalová, Sylva | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO tráta, krize, mezní životní situace, spouštěče životních krizí, smysl života, absence smyslu života, schopnost mobilizovat vlastní zdroje, hybné síly, sociální situace, osobnostní rysy, zdravotní stav, smrt partnera, těžká diagnóza, rozvod, ztráta zaměstnání

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vytipovaných situací v životě jedince z pohledu absence smyslu života. V teoretické části je nejprve rozebrán pojem smysl života jako takový, poté je na něj pohlíženo z pohledu vybraných filosofických směrů za účelem nalezení odpovědi na otázku, v jakých situacích se člověk začíná ptát po smyslu života. Následně je v teoretické části rozberáno, jaké jsou spouštěče životních krizí, jejich determinanty, způsoby řešení a možnosti nalezení cesty vedoucí k reorientaci smyslu života. Autorka se též pokouší definovat smysl a důležitost životních krizí pro život každého člověka. V posledních kapitolách teoretické části jsou vytipovány čtyři významné životní události, které jsou z pohledu vlivu na psychiku jedince velmi traumatizující. Jedná se o smrt partnera, sdělení těžké diagnózy, rozvod a ztrátu zaměstnání. Jednotlivé situace jsou vymezeny spolu s jejich riziky, možnými následky i způsoby zaujetí postojů k jejich řešení. V empirické části na základě analýzy rozhovorů a jejich kódování jsou stanoveny kategorie vztahující se k problematice ztráty smyslu života z pohledu vytipovaných životních situací. Respondenty vedených rozhovorů byli jedinci, jimž prožité těžké životní situace zavdaly důvod přemýšlet o smyslu života, o svých hodnotách a o aspektech, které je vedly k znovuobjevení smyslu života. Výzkum potvrdil domněnku, že smysl života je relativní s ohledem na danou situaci, kterou jedinec prožívá, a s ohledem na významnost ztráty, kterou může určit jenom on sám.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS