Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče

Autor: Jaroňová, Pavlína | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodina, rodiče, raná péče, postižení, handicap, nabídka, služby

Diplomová práce je zaměřena na problematiku rodin dětí se zdravotním postižením. Účelem tohoto výzkumu bylo nahlédnout do života rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením a zjistit, jaké problémy rodinu provází od narození dítěte po nástup dítěte do předškolního vzdělávání, jaké jsou vnímané potřeby pečujících osob a jak jim sociální služby rané péče pomáhají tyto potřeby saturovat. V teoretické rovině se práce zabývá rodinou, jejími funkcemi, specifiky rodin dětí se zdravotním postižením, potřebami rodin dětí se zdravotním postiženímranou péčí jako sociální službou, která poskytuje podporu a pomoc těmto rodinám. Empirická část práce se opírá o metodu kvalitativního výzkumného šetření, k získání dat byla použita technika návodného rozhovoru vedeného s matkami pečujícími o děti se zdravotním postižením, které využívaly služby rané péče.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS