Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením

Autor: Drusová, Lenka | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dospívající, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, středně těžké mentální postižení, komunikační schopnosti, komunikace, jazyk, řeč

Hlavním cílem diplomové práce byla analýza komunikačních schopností dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením a popis možností rozvoje v rámci jednotlivých jazykových rovin. Teoretická část práce je obsažena v prvních třech kapitolách. První kapitola vymezuje mentální postižení. Druhá kapitola se zabývá specifiky dospělosti osob s mentálním postižením. Třetí kapitola se věnuje komunikačním schopnostem osob s mentálním postižením a logopedické péči o tyto osoby. Výzkumné šetření je obsaženo ve čtvrté kapitole. Výzkumné šetření je kvalitativního charakteru. Byly využity metody zúčastněného pozorování, rozhovoru a analýzy dokumentace. Vypracovány byly podrobné případové studie třech dospělých osob s mentálním postižením zaměřené především na jejich komunikační schopnosti v jednotlivých jazykových rovinách z hlediska počátečního stavu a po roce práce s nimi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS