Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole

Autor: Girglová, Veronika | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, cizí jazyk

Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku speciálně-pedagogickou, konkrétně na oblast logopedie. Empirická část disertační práce reflektuje dvě výzkumná šetření. Hlavní výzkumné šetření bylo zaměřeno na analýzu stavu a podpory komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností ve škole hlavního vzdělávacího proudu v kontextu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vše bylo popisováno z pohledu vyučujících pedagogů. Druhé, komplementární, výzkumné šetření bylo směrováno na analýzu podpory komunikativních kompetencí ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole v Německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Obsah práce je členěn na dvě části. První, teoretická část, je obsažena ve čtyřech kapitolách a prezentuje epistemologická východiska a dále průběh vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základních škol. Druhá, empirická, část disertační práce obsahuje charakteristiku výzkumného vzorku obou výzkumných šetření, jejich cíle, uvádí také oba výzkumné projekty s analýzou dotazníkových šetření. Závěrem je uvedena diskuse společně s návrhy a opatřeními pro pedagogickou praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS