Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Role osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným postižením Kuchařová, Ivana 2010 Diplomová práce Ano
Role otce v knihách o výchově Hrušková, Hedvika 2008 Článek v periodikách Ne
Role sociální pedagogiky v prevenci sociálně patologických jevů Kraus, Blahoslav 2008 Článek v periodikách Ne
Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí očima lékařky Kašparová, Martina Není znám Článek v periodikách Ano
Romové - zkušenosti z psychologické praxe Klíma, Petr (PPP) 1995 Článek v periodikách Ne
Rozhodovat bude soud : správnému umísťování dětí do ústavů by pomohly dobrovolné diagnostické pobyty Dvořák, Jaroslav, Švancar, Radmil 2013 Článek v periodikách Ne
Rozvod přináší ztráty : některé nejsou vidět hned Černý, Jan, Tomšíková, Eva, Špaňhelová, Ilona 2011 Článek v periodikách Ne
Rozvoj pěstounské péče jako předpoklad deinstitucionalizace [rukopis] Trutnovská, Romana 2009 Bakalářská práce Ano
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky Vatrtová, Lenka, Švancar, Radmil, Racek, Jindřich, Vaňák, Vladislav, Janský, Pavel, Nováková, Jitka, Smolka, Jan, Matoušek, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
S tresty či bez nich? - Karolína Diallo — Domácí násilí - Martina Vojtíšková Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Salesiánský výchovný systém jako metoda práce s romskou mládeží = Educational System of Don Bosco As a Method of Social Work with Romany Youth Urban, David, Kajanová, Alena 2008 Článek v periodikách Ne
Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami Závišková, Kristýna 2019 Diplomová práce Ano
Sborník přednášek z Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center : 3.-5. června 2004 ve Slavkově u Brna k 50. výročí založení Dětského domova v Otnicích LILA - Domov pro postižené děti Otnice (sdružení) 2004 Monografie a sborník Ne
Schopnost mít sám sebe rád. Faktor působící na poptávku po návykových látkách a jeho možné ovlivnění prevencí Vrbková, Helena 1998 Článek v periodikách Ne
Sebeúcta: program prevence nežádoucího chování Holubová, Olga 1998 Článek v periodikách Ne
Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach Lukšík, Ivan, Supeková, Marianna 2003 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova Štěpán, Jan, Picková, Zuzana, Poulainová, Amélie 2005 Článek v periodikách Ne
Sexuální výchova včera, dnes a zítra Brožek, Tomáš, Vaníčková, Hana, Dupalová, Lucie, Dušánková, Erika 2004 Článek v periodikách Ne
Šikana na 1. stupni ZŠ [rukopis] Machovičová, Michaela 2006 Diplomová práce Ano
Šikana už v mateřských školách? : to snad ne! Skálová, Hana 2009 Článek v periodikách Ne
Šikanu na školách lze významně omezit : existuje experimentálně ověřený program Kolář, Michal, Doubrava, Lukáš 2005 Článek v periodikách Ne
Síť škol. Speciální školy a předškolní zařízení Ústav pro informace ve vzdělávání 1999 Monografie a sborník Ne
Školní asistent : projekt ZŠ Na Valech v Plané Pelán, Miroslav 2006 Článek v periodikách Ne
Školní družina a řešení problému šikany Kaše, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Školní družina ve speciální škole jako nedílná součást ucelené rehabilitace dětí se zdravotním postižením [rukopis] Holá, Olga 2009 Diplomová práce Ano
Školní intervence Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Školní poradenská pracoviště - pojetí a charakteristika Zapletalová, Jana 2008 Článek v periodikách Ne
Školní psychologie v České republice po roce 1989 Lazarová, Bohumíra 2008 Článek v periodikách Ne
Školní sociální patologie Hricz, Miroslav 2006 Článek v periodikách Ne
Školní výuka a politický extremismus Mareš, Miroslav, Smolík, Josef 2010 Článek v periodikách Ne
Školská inkluze v Anglii - politika a praxe Šiška, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí? Janský, Pavel 2007 Článek v periodikách Ne
Školství a prevence kriminality dětí a mládeže Jíra, Otakar 1995 Článek v periodikách Ne
Školy s opojnou vůní alkoholu Morkes, František 2009 Článek v periodikách Ne
Skupiny Spirála Štursa, Pavel 1998 Článek v periodikách Ne
Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů. Valné shromáždění 2009 Výzkumy Ano
Smlouva s rodiči - pouhá záplata Mleziva, Jan-Michal 2010 Článek v periodikách Ano
Smlouvy školy s rodiči : souhlasíme, zavazujeme se, zajistíme ... Mertin, Václav, Thumsová, Hana, Zahradníčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Smyslové vjemy jsou "potravou" pro naše myšlení Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Sociálně výchovné aspekty trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých [rukopis] Firstová, Jana 2001 Diplomová práce Ne
Sociálně-právní problematika rozhodování o umístění dítěte do náhraní péče [rukopis] Galiová, Pavla 2009 Diplomová práce Ano
Sociální dovednosti v životě sluchově postiženého jedince Güttnerová, Dagmar 2005 Článek v periodikách Ne
Sociální klima školní třídy: přehledová studie Mareš, Jiří 1998 Monografie a sborník Ano
Sociální klima třídy žáků se specifickými výchovně vzdělávacími potřebami Beránková, Olga 2006 Bakalářská práce Ano
Současné kontexty vzdělávávní školních pedagogů (výchovných poradců) v situaci různých výchovných a sociálních hrozeb, které se vyskytují v prostředí žáka Walancik, Marek 2008 Článek v periodikách Ne
Současný stav a perspektivy ústavní výchovy pro děti a mládež s poruchami chování v České republice [rukopis] Lebdušková, Daniela 2007 Diplomová práce Ano
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace Kendíková, Jitka, Musil, Jan, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Plzni Slupková, Zdenka 1995 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS