Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Proč zlobím? : lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD Škvorová, Jaroslava, Škvor, David 2003 Monografie a sborník Ne
Promluvit si s dítětem pomůže Stehlíková, Džamila 2008 Článek v periodikách Ne
Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let : antroposofické podněty Bom, Paulien, Huber, Machteld 2005 Monografie a sborník Ne
První rok pro celý život : tajemný citový život matky a jejího dítěte Michelena, Mariela 2006 Monografie a sborník Ne
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět Matějček, Zdeněk 2005 Monografie a sborník Ne
Prvorozené dítě : o sourozenecké pozici Prekop, Jirina 2009 Monografie a sborník Ne
Psychologie problémového dítěte školního věku Vágnerová, Marie 1997 Monografie a sborník Ne
Psychologie výchovy a vyučování Čáp, Jan 1993 Monografie a sborník Ne
Rady do života Sálová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením : zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP Sobotová, Eva, Jungwirthová, Iva, Péčová, Martina 2008 Článek v periodikách Ne
Respektovat a být respektován Kopřiva, Pavel, Machů, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Rodič jako přítel, který nezradí Macek, Petr 2010 Článek v periodikách Ne
Rodič není kámoš! : proč selháváme v roli domácí autority? Labusová, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Rodiče i učitelé stále jednou nohou v bílém plášti Mertin, Václav 2009 Článek v periodikách Ne
Rodiče určují hranice Rogge, Jan-Uwe 2010 Monografie a sborník Ne
Rodičovství očima matek neklidných dětí Kolčárková, Irena, Lacinová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Rodičům na nejhezčí cestu Matějček, Zdeněk, Pokorná, Marie, Karger, Petr 2004 Monografie a sborník Ne
Rodina a její poruchy ve vztahu k dítěti Dunovský, Jiří 1986 Monografie a sborník Ne
Rodina dítěte se zrakovým postižením [Děti se zrakovým postižením] Šumníková, Pavlína, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Rodina dnes není v krizi Matějček, Zdeněk, Paulas, Jan, Holčáková, Renáta 2002 Článek v periodikách Ne
Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce Čuprová, Lenka 2009 Bakalářská práce Ano
Role otce v knihách o výchově Hrušková, Hedvika 2008 Článek v periodikách Ne
Rozvádíme se. Je pro nás střídavá výchova dítěte ideálním řešením? Hoffmannová, Hana, Klimeš, Jeroným, Špaňhelová, Ilona, Sirius 2011 Článek v periodikách Ano
Rozvodová tematika a moderní psychologie : (studijní texty jsou zaměřeny na osud dítěte, jehož rodiče procházejí nebo již prošli rozvodem) Bakalář, Eduard 2006 Monografie a sborník Ne
Rozvodové jedy Warshak, Richard Ades 2003 Monografie a sborník Ne
S agresí se setkáváme dnes a denně Kropíková, Marika, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče Říčan, Pavel 2013 Monografie a sborník Ne
Sebejisté a spokojené dítě : jak povzbudit přirozené schopnosti dítěte Gerber, Magda, Johnson, Allison 2011 Monografie a sborník Ne
Self-efficacy: důvěra dítěte ve vlastní schopnosti Hoskovcová, Simona 2005 Článek v periodikách Ne
Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě Šilerová, Lenka 2003 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova dětí - MUDr. Petr Weiss Český rozhlas 2 - Praha - Je jaká je 2012 Audiozáznam Ano
Sexuální výchova dětí - Zuzana Prouzová Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2010 Audiozáznam Ano
Sexuální výchova dětí se zrakovým postižením : předškolní a mladší školní věk Škutová, Daniela 2008 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova dětí se zrakovým postižením v období přechodu na ZŠ [rukopis] : disertační práce Škutová, Daniela 2007 Disertační práce Ne
Škola rodičů Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Školní družina ve speciální škole jako nedílná součást ucelené rehabilitace dětí se zdravotním postižením [rukopis] Holá, Olga 2009 Diplomová práce Ano
Smyslová výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí: met. příručka pro učitele specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti Černá, Marie, Třesohlavá, Zdeňka 1979 Monografie a sborník Ne
Snaha o rušení kojeneckých ústavů : předobraz budoucnosti dětských domovů? Neduchalová, Anna, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 : disciplinace jako součást ochrany dětství : autoreferát disertační práce Halířová, Martina 2009 Monografie a sborník Ne
Soptíci : jak pomoct dětem se zvládáním zlosti Pudney, Warwick, Whitehouse, Éliane 2014 Monografie a sborník Ne
Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Strnadová, Věra 2002 Článek v periodikách Ne
Spokojené soužití v nové rodině Sauzède, Jean-Paul, Sauzède-Lagarde, Anne 2007 Monografie a sborník Ne
Společná výchova dětí rodiči a prarodiči - Václava Masáková Český rozhlas - Regina - Třináctka 2008 Audiozáznam Ano
Spor o střídavou péči Česká televize – 168 hodin 2011 Videozáznam Ano
Šťastné dítě : masáže, hry, hudba : to nejlepší z kurzů pro miminka, co můžete provádět sami doma Schutt, Karin 2010 Monografie a sborník Ne
Stehlíkové ušlechtilá prázdnota Weiss, Martin 2008 Článek v periodikách Ne
STEP: Efektivní výchova krok za krokem Dinkmeyer, Don, McKay, Gary D. 1996 Monografie a sborník Ne
Štítná žláza – děti +puberta - prof. MUDr. Lidka Lisá — Sexuální výchova - děti a sex - MUDr. Ondřej Trojan Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Strach a úzkost nás provázejí odedávna Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Stres dítěte v rozvodové a porozvodové situaci Vaníčková, Eva 1999 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS