Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované Strassmeier, Walter, Kuba, Petr 2000 Monografie a sborník Ne
A budeme si hrát Karásková, Vlasta 2010 Monografie a sborník Ne
Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Národní ústav pro vzdělávání 2012 Článek v periodikách Ne
Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy Krejčová, Věra 2005 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách Opatřilová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza přístupů k jedinci s Perthesovou chorobou s ohledem na edukaci a kvalitu života Válková, Ilona 2015 Diplomová práce Ano
Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání Opatřilová, Dagmar 2009 Monografie a sborník Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga v tělesné výchově Jiskrová, Markéta, Daďová, Klára, Cahlíková, Marie 2019 Článek v periodikách Ne
Astma a sport (kinantropologie a východní přístupy pro kvalitu života) Novotný, Jan (orto) 2005 Monografie a sborník Ne
Bariéra?! Zastavení druhé - o vzdělání - Gymnázium Jana Palacha Kovář, Martin 1996 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bezbariérové řešení staveb Skopec, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Bezbariérové stavby : [kartografický dokument] právní a normové prostředí, úpravy staveb pro pohybově postižené Šnajdarová, Helena 2007 Monografie a sborník Ne
Běžecké lyžování nevidomých Kvasničková, Kateřina, Jílek, Martin 2012 Článek v periodikách Ne
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů Drtílková, Ivana 2011 Článek v periodikách Ano
Budovy bez bariér : návrhy a realizace Šestáková, Irena, Lupač, Pavel 2010 Monografie a sborník Ne
Canisterapie - polohování, Ústav sociální péče v Háji u Duchcova, 14.2.2012 Robert Zauer 2012 Videozáznam Ano
Canisterapie u dětí s mentálním a tělesným postižením [rukopis] Světlíková, Eva 2010 Bakalářská práce Ano
Canisterapie v praxi Mojžíšová, Adéla, Kadubcová, B., Kalinová, V. 2002 Článek v periodikách Ano
Celoživotní služba nemocným Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci [elektronický zdroj] : Centrum APA Univerzita Palackého v Olomouci (instituce) Není znám Monografie a sborník Ne
Centrum aplikovaných pohybových aktivit [elektronický zdroj] Ješina, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ano
Cesty k samostatnějšímu a méně závislému životu Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Chceme žít normální život Nadace Sirius 2011 Videozáznam Ano
Chlapec s malým vzrůstem Aleksijević, Darina, Zapletalová, Jiřina, Smolka, Vratislav 2011 Článek v periodikách Ano
Co je to stres Vrba, Milan 2004 Článek v periodikách Ne
Co opravdu funguje u úzkostných poruch: k terapeutickým kombinacím přidáme cvičení = What really works in anxiety disorders: we’ll add an exercise to the therapeutic combinations Kosová, Jiřina 2010 Článek v periodikách Ne
Cvičíme doma - já a mé postižené dítě : zásobník cviků pro cvičení rodičů a dětí s mentálním postižením v domácím prostředí Karásková, Vlasta 2003 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Denní centrum Berenika — Portál Žiju s handicapem Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Denní stacionář jako poskytovatel služeb pro jedince s tělesným a kombinovaným postižením Culková, Zdena 2010 Diplomová práce Ano
Deprese - Může mít dítě depresi? Hajná, Dana 2004 Článek v periodikách Ne
Dětská mozková obrna je nemoc na celý život Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Diabetické dítě nemusí nemoc příliš omezovat Sladká, Jaroslava 2005 Článek v periodikách Ne
Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků Opatřilová, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy Dvořáková, Hana 2000 Monografie a sborník Ne
Dítě a zrání Hajnová, Hana 2004 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Dítě ve Vojtově terapii: příručka pro praxi Orth, Heidi 2012 Monografie a sborník Ne
Do školy v pěti letech : výhoda, nebo hazard? Šedivá, Olga 2008 Článek v periodikách Ne
Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře Hruša, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Dokumentární cyklus České televize "Kde peníze pomáhají" Česká televize 2007 Videozáznam Ano
Domov Mladá Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Dopisy Samovi : dědečkova vyprávění o lásce, ztrátě i darech života Gottlieb, Daniel 2008 Monografie a sborník Ne
E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením : konference : Praha, 27. června 2008 Hála, Milan 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS