Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Národní ústav pro vzdělávání 2012 Článek v periodikách Ne
Adventní koncert pomůže tělesně postiženým dětem a sportovcům : stručně : události v regionu Linhart, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách Opatřilová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání Opatřilová, Dagmar 2009 Monografie a sborník Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Bariéra?! Zastavení druhé - o vzdělání - Gymnázium Jana Palacha Kovář, Martin 1996 Článek v periodikách Ne
Bezbariérové řešení staveb Skopec, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Bezbariérové stavby : [kartografický dokument] právní a normové prostředí, úpravy staveb pro pohybově postižené Šnajdarová, Helena 2007 Monografie a sborník Ne
Budovy bez bariér : návrhy a realizace Šestáková, Irena, Lupač, Pavel 2010 Monografie a sborník Ne
Canisterapie u dětí s mentálním a tělesným postižením [rukopis] Světlíková, Eva 2010 Bakalářská práce Ano
Canisterapie v praxi Mojžíšová, Adéla, Kadubcová, B., Kalinová, V. 2002 Článek v periodikách Ano
Celoživotní služba nemocným Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci [elektronický zdroj] : Centrum APA Univerzita Palackého v Olomouci (instituce) Není znám Monografie a sborník Ne
Centrum aplikovaných pohybových aktivit [elektronický zdroj] Ješina, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ano
Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Dětská mozková obrna je nemoc na celý život Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků Opatřilová, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě ve Vojtově terapii: příručka pro praxi Orth, Heidi 2012 Monografie a sborník Ne
Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře Hruša, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Domov Mladá Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Dopisy Samovi : dědečkova vyprávění o lásce, ztrátě i darech života Gottlieb, Daniel 2008 Monografie a sborník Ne
Edukace dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku Václavková, Svatava 2010 Bakalářská práce Ano
Edukace osob s omezením hybnosti Kantor, Jiří 2013 Multimediální nosič Ne
Hlasové ovládání počítače : nová alternativa pro osoby s motorickým postižením Nouza, Jan, Červa, Petr, Nový, Jaroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Šimanovská, Barbara 2010 Monografie a sborník Ne
I děti s postižením mohou lyžovat Hruša, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Inkluzivní edukace dětí s tělesným postižením v mateřské škole Štouračová, Renata 2016 Bakalářská práce Ano
Integrace - jiná cesta : sborník příspěvků ze semináře : Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci (instituce), Kudláček, Martin, Vyskočil, Tomáš 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace dětí s tělesným handicapem Dohnalová, Hana 2007 Článek v periodikách Ne
Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace žáka s tělesným postižením v základní škole Pšenicová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy Kudláček, Martin, Ješina, Ondřej 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy Kudláček, Martin, Ješina, Ondřej, Štěrbová, Dana 2008 Článek v periodikách Ano
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy [2] Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ne
Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením [rukopis] Čípová, Veronika 2011 Bakalářská práce Ano
Jak pečovat o vaše postižené dítě : kniha, která přinesla naději tisícům dětí Doman, Glenn 1997 Monografie a sborník Ne
Jubileum první školy s integrací postižených dětí - Anežka Křivánková a Tomáš Anderle Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Kam do školy? Proces umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání [rukopis] Rudolfová, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění Čadová, Eva 2015 Monografie a sborník Ano
Když je záchod nekonečně daleko Hermanová, Kateřina 2005 Článek v periodikách Ne
Když někde pracujete dlouho, nedostatky v péči už nevnímáte Podlucký, Jiří, Lukšová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole Opatřilová, Dagmar 2011 Článek v periodikách Ne
Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 2001 Monografie a sborník Ne
Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením Jakobová, Anna 2007 Monografie a sborník Ne
Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením Hruška, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Kritické životní situace dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením : sborník z konference somatopedické společnosti Brno říjen 1995 Somatopedická společnost v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1996 Monografie a sborník Ne
Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Linka důvěry : učíme děti, co dělat ve chvílích nejhorších Otradovcová, Jaroslava, Hobzová, Hana 2013 Článek v periodikách Ne
Máme ve školce dítě s postižením Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS