Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti Weiss, Petr, Mitlöhner, Miroslav, Želásko, Petr, Zvěřina, Jaroslav, Täubner, Vladimír, Spilková, Jana, Pöthe, Petr, Procházka, Ivo, Dunovský, Jiří, Kolářský, Aleš, Brichcín, Slavoj, Trojan, Ondřej, 2000 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání dětí anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Sexuální zneužívání dětí Bayerová, Monika 2003 Článek v periodikách Ne
Sexuální zneužívání dětí Hanušová, Jaroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Sexuální zneužívání dětí Vaníčková, Eva, Provazník, Kamil, Hadj-Moussová, Zuzana 1997 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání dětí Weiss, Petr 2005 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání dětí - Alexandra Fraňková a Zuzana Baudyšová Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte? 2013 Audiozáznam Ano
Sexuální zneužívání dětí - Jaroslav Šonka Český rozhlas - Rádio Česko - Rozhovor na aktuální téma 2010 Audiozáznam Ano
Sexuální zneužívání dětí : rizika a potřeby dětí jako východisko prevence Vaníčková, Eva 2012 Výzkumy Ne
Sexuální zneužívání dětí a možnosti jejich řešení [rukopis] Petrželová, Jana 2001 Diplomová práce Ne
Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí : sborník z konference East-West, Praha 1996 Trojan, Ondřej, Weiss, Petr, Dunovský, Jiří, Česko. Ministerstvo vnitra, Dětské krizové centrum, Sexuologická společnost ČLS JEP, Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí 1997 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání dětí [rukopis] Kuthan, Vilém 2002 Bakalářská práce Ne
Sexuální zneužívání dítěte [Rizikové chování dospělého k dítěti] Jonášová, Iveta, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Sexuální zneužívání mentálně postižených dětí Mašát, Vladimír 2000 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání může trvale poškodit sebeobraz dítěte Weiss, Petr, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Sexuální zneužívání [elektronický zdroj] Chalupníček, Adam Není znám Monografie a sborník Ano
Sexuálním zneužíváním trpí dívky i chlapci Brejchová, Kateřina, Klimeš, Jeroným 2004 Článek v periodikách Ne
Seznam se bezpečně! [elektronický zdroj] Seznam.cz 1996 Monografie a sborník Ano
Situational prevention of child sexual abuse Wortley, Richard K., Smallbone, Stephen 2006 Monografie a sborník Ne
Sociálna práca s páchatel'mi a obeťami sexuálneho zneužívania detí Karkošková, Slávka 2013 Monografie a sborník Ne
Sociálně výchovné aspekty trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých [rukopis] Firstová, Jana 2001 Diplomová práce Ne
Sociálněpatologické jevy. Některé formy násilí na dětech a ženách Drom 2004 Monografie a sborník Ne
Sociální aspekty mravnostní trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých [rukopis] Lorenčíková, Naděžda 2001 Diplomová práce Ne
Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání : sborník příspěvků z konference konané dne 3.3.2004 v Hradci Králové Truhlářová, Zuzana, Dvořáková, Stanislava 2004 Monografie a sborník Ne
Soud vynesl rozsudek nad sokolovským učitelem Cichocki, Roman 2013 Článek v periodikách Ne
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Spondea - sborník k desátému výročí založení organizace Sakař, Petr, Úlehlová, Dagmar 2008 Monografie a sborník Ano
STOP online.cz [elektronický zdroj] : ohlaste nezákonný obsah CZ.NIC Není znám Monografie a sborník Ano
Svádění k pohlavnímu styku dle § 217a trestního zákona Mitlöhner, Miroslav 2004 Článek v periodikách Ne
Svaté zneužívání Buruma, Ian 2010 Článek v periodikách Ne
Svlékni se a mlč Třešňák, Petr 2008 Článek v periodikách Ne
Syndrom CAN Dunovský, Jiří 1995 Článek v periodikách Ne
Syndrom CAN Funková, Lenka 2009 Diplomová práce Ano
Syndrom CAN [rukopis] Cápalová, Hana 2003 Diplomová práce Ne
Syndrom CAN [rukopis] Kovaříková, Petra 2004 Diplomová práce Ne
Syndrom falešné paměti : obavy jsou oprávněné Novák, Tomáš 2006 Článek v periodikách Ne
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte: problematika CAN s ohledem na sexuální zneužívání [rukopis] Šimáková, Michaela 2007 Bakalářská práce Ano
Tati, prosím ne! Naughton, Barbara 2010 Monografie a sborník Ne
Tell me what happened : structured investigative interviews of child victims and witnesses Lamb, Michael E. 2008 Monografie a sborník Ne
The commercial sexual exploitation of children [elektronický zdroj] Dank, Meredith L. 2011 Monografie a sborník Ne
The long shadow of sexual abuse [elektronický zdroj] : developmental effects across the life cycle Colarusso, Calvin A. 2010 Monografie a sborník Ne
The seduction of children [elektronický zdroj] : empowering parents and teachers to protect children from child sexual abuse Sanderson, Christiane 2004 Monografie a sborník Ne
The wounded male Farmer, Steven 1991 Monografie a sborník Ne
Therapeutic work with sexually abused children [elektronický zdroj] Wickham, Randall Easton, West, Janet 2002 Monografie a sborník Ne
Tichý pláč : utrpení němého chlapce ve sklepení Peters, Joe 2010 Monografie a sborník Ne
Tipy na související literaturu a další zdroje informací [Rizikové chování dospělého k dítěti] Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Trauma-organized systems [elektronický zdroj] : physical and sexual abuse in families Bentovim, Arnon, Bloch, Donald 1995 Monografie a sborník Ne
Trestná činnost páchaná na mládeži, trestná činnost páchaná mládeží [rukopis] Hrachovec, Jiří 1997 Diplomová práce Ne
Trestně právní aspekty pohlavního zneužívání Mitlöhner, Miroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Trestněprávní ochrana dětí Smržová, Eva 2010 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS