Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba Pavlovský, Pavel 2013 Článek v periodikách Ano
Antidepresivně působící medikace v léčbě schizofrenie Janů, Luboš, Racková, Sylva 2011 Článek v periodikách Ano
Antiepileptika v léčbě psychóz schizofrenního okruhu = Antiepileptic drugs in the treatment of schizophrenia spectrum psychoses Hosák, Ladislav, Libiger, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu Blabolová, Anna 2012 Článek v periodikách Ano
Atypická antipsychotika a diabetes mellitus Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2012 Článek v periodikách Ano
Diagnóza schizofrenie Malá, Eva 2008 Článek v periodikách Ano
Dotyk někdy stačí ... Svoboda, Josef, Tichá, Andrea 2012 Článek v periodikách Ne
Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny (Biografie střetu s duševní nemocí) Henzlová, Lucie 2010 Článek v periodikách Ano
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Klinicko-experimentální studie schizofrenie dětí a adolescentů Malá, Eva 1976 Diplomová práce Ne
Kognitivní deficity u schizofrenie Obereignerů, Radko, Obereignerů, Katarína, Divéky, Tomáš, Praško, Ján 2011 Článek v periodikách Ano
Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie = The combination of antipsychotics in the treatment of schizophrenia Přikryl, Radovan, Přikrylová-Kučerová, Hana 2010 Článek v periodikách Ano
Léčba deprese pacientů se schizofrenií = The treatment of depression in patients with schizophrenia Janů, Luboš, Racková, Sylva 2008 Článek v periodikách Ano
Léčba pacienta trpícího schizofrenním onemocněním s leukopenií při medikaci klozapinem = antipsychotic treatment of schizophrenic patient with leucopenia cured by clozapine Mikolaj, Michal 2009 Článek v periodikách Ano
Léčba rezistentní schizofrenie v praxi = treatment of resistant schizophrenia in clinical practise Ustohal, Libor, Přikryl, Radovan 2009 Článek v periodikách Ano
Léčba schizofrenie přípravkem INVEGA = Treatment of schizophrenia with INVEGA Masopust, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění = metabolic syndrome and selected menthal illnesses Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2008 Článek v periodikách Ne
Metakognitivní trénink pro schizofrenie Možný, Petr 2012 Článek v periodikách Ano
Novinky v elektrokonvulzivní terapii = News in electroconvulsive therapy Hosák, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy Češková, Eva, Vrzalová, Michaela 2012 Článek v periodikách Ano
Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí Český rozhlas 6 - Studio STOP 2004 Audiozáznam Ano
Pravda o drogách Řekni ne drogám - Řekni ano životu 2010 Videozáznam Ano
Predikce průběhu léčby schizofrenie = prediction of treatment outcome in schizophrenia Kašpárek, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ano
Prevence kardiovaskulárního rizika a diabetu u nemocných schizofrenií: využití internetu v praxi = Prevention of cardiovascular risk and diabetes in schizophrenia patients: application of internet in clinical praxis Masopust, Jiří, Malý, Radovan 2010 Článek v periodikách Ano
Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy Obereignerů, Radko, Obereignerů, Katarína, Gajdačková, Renata, Šmídová, Magdaléna, Divéky, Tomáš, Čáp, David, Praško, Ján 2011 Článek v periodikách Ano
Psychické poruchy ako rizikový faktor v suicidálnom procese Komadová, Katarína 2009 Článek v periodikách Ne
Psychoterapie u psychóz = Psychotherapy in psychoses Pěč, Ondřej 2009 Článek v periodikách Ne
Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie Furmaníková, Lada 2011 Článek v periodikách Ano
Schizofrenie Česká televize – Záhady duše 2011 Videozáznam Ano
Schizofrenie - MUDr. Filip Španiel Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace 2006 Audiozáznam Ano
Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře Češková, Eva 2012 Monografie a sborník Ne
Schizofrenie v ambulantní praxi Markovič, Oto 2012 Článek v periodikách Ano
Schizofrenie v bio-psycho-socio-environmentální perspektivě: soudobé teorie a aktuální poznatky v oblasti etiologie a rizikových faktorů Herentin, Vojtěch 2014 Bakalářská práce Ano
Schizofrenie v dětském a adolescentním věku Hrdlička, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Schizofrenie v dětství a adolescenci Malá, Eva 2005 Monografie a sborník Ne
Schizofrenie z hlediska psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie Filip, Miroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Schizofrenie zblízka Hartová, Petra 2011 Článek v periodikách Ano
Sdružení Práh — Hmatové modelování Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
Specifika skupinové arteterapie s lidmi s postpsychotickým defektem Patlichová, Klára 2009 Článek v periodikách Ne
Terapeutická komunita z Mýta u Rokycan — Dětský sbor Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi Česká televize - Klíč 2007 Videozáznam Ano
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Trénink poznávacích schopností u schizofreniků Nondek, Michal, Benešová, Miroslava 2007 Článek v periodikách Ne
Umíme správně dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta? Češková, Eva, Kopřiva, Jiří 2011 Článek v periodikách Ano
V Meclově skončila oprava centra pro lidi s psychickým handicapem Český rozhlas - Plzeň - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
Význam čichových funkcí v psychiatrii Dudová, Iva, Hrdlička, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Zaměstnanec se schizofrenií? anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie? Češková, Eva 2011 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS