Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Postižené často nevnímáme jako lidské bytosti Šturma, Jaroslav 2004 Článek v periodikách Ne
"Zapomenuté" nedoslýchavé děti : shrnutí poznatků Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Absence psychosociální intervence v lůžkovém zařízení Závišek, Josef 2012 Článek v periodikách Ne
Aby se děti nebály psaní Štefflová, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ne
Aby si naši předškoláci hezky hráli... Skákalová, Tereza 2011 Článek v periodikách Ne
Adaptace na mateřskou školu Hoskovcová, Simona, Petrů-Kicková, Pavla 2013 Článek v periodikách Ne
Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež včetně škol samostatně zařízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze : pražský poradenský podzim 2008 anonymní dílo 2008 Monografie a sborník Ne
Allgemeine Sonderpädagogik: Grundlagen des Unterrichts für Schüler mit Schulschwierigkeiten und Behinderungen Gruber, Heinz, Ledl, Viktor, Boyer, Ludwig 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí Wittmannová, Julie 2007 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče Jaroňová, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb zrakově postižených dětí školního věku a jejich naplňování v rámci činnosti Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu [rukopis] Češková, Anna 2007 Bakalářská práce Ano
Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách Opatřilová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Pecháčková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Asistence ve školách a nároky škol na asistenty Fiedlerová, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Celiakie Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Chování novorozence a jeho psychosociální potřeby Šulová, Lenka, Fait, Tomáš 2015 Článek v periodikách Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Co by bylo, kdyby všechny děti chodily do stejné školy? anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Co děti nejvíc potřebují Matějček, Zdeněk 2015 Monografie a sborník Ne
Co se skrývá za slovem "autismus"? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Concepts of special educational need Wedell, Klaus 2003 Článek v periodikách Ne
Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti Maňáková, Jaroslava 2010 Diplomová práce Ano
Determinanty inkluzivního prostředí na vybraných základních školách v regionu Vysočina Chybová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Děti čtou nevidomým dětem Vojáčková, Radka 2005 Článek v periodikách Ne
Děti jsou ohroženější, než se může zdát Schneiberg, František 2011 Článek v periodikách Ne
Děti s postižením na ZŠ Michalík, Jan, Růžička, Michal, Kozáková, Zdeňka 2003 Článek v periodikách Ne
Děti se specifickými potřebami - Ludmila Stodůlková Český rozhlas - Brno - Rendez-vous 2012 Audiozáznam Ano
Dětská mozková obrna, matky a internet Kudláček, Miroslav 2013 Článek v periodikách Ne
Dětská obezita a stravovací potřeby - MUDr. Veronika Cirmanová Český rozhlas - Třináctka Plus 2014 Audiozáznam Ano
Dětská urologie - MUDr. Jan Langer — Specifické potřeby dětí a zájmová činnost - Mgr. Danuše Netolická, Mgr. Martina Kučerová a Marcela Čamrová Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Dětské pleny Soukupová, Věra, Soukupová, Jiřina, Chadimová, Adéla 2007 Článek v periodikách Ano
Devatenáct let programu Portage v České republice Vávrová, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Diagnostika a léčba tonzilitid u dětí Komínek, Pavel 2013 Článek v periodikách Ano
Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků Opatřilová, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Dílna Eliáš Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ Jungwirthová, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci Vachulová, Jana, Vachulová, Markéta, Kochová, Klára 2012 Článek v periodikách Ano
DOD v ZŠ pro žáky se speciálními potřebami - Táňa Adamovská Český rozhlas - Ostrava - Křížem krajem 2011 Audiozáznam Ano
Downův syndrom - jeho obraz z lékařského hlediska Šmarda, Jan 2013 Článek v periodikách Ano
Druhý táta, druhá máma, aneb, Sourozenci v jiné roli Potužníková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Dyslexie a jiné poruchy učení Selikowitz, Mark 2000 Monografie a sborník Ne
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Elektronické orientační pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením Macháčková, Irena 2007 Článek v periodikách Ano
Enuréza, nykturie, inkontinence - MUDr. Eva Burešová Český rozhlas - Olomouc - Apatyka 2014 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS