Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR : informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR Dobiášová, Karolína, Angelovská, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy: závěrečná zpráva projektu Pacíková, Lucie, Klepková, Judita, Krejčíř, Petr, Tollarová, Blanka, Vaněčková, Jitka, Holubová, Kateřina, Koropecká, Markéta, Matysová, Barbora, Oplíštilová, Barbora, Železná, Lada, Rakušanová, Františka 2010 Výzkumy Ano
Rodina v tíživé sociální situaci: Úraz, invalidita [Tíživá sociální situace] Koutová, Jitka, Sirius 2015 Monografie a sborník Ano
Sociální pojištění, mateřská a rodičovská dovolená - kdy je třeba se začít starat Přib, Jan 2012 Článek v periodikách Ne
Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny Chlíbek, Roman, Smetana, Jan, Boštíková, Vanda 2010 Článek v periodikách Ano
Staré pověsti české a moravské Holá, Lída 2012 Monografie a sborník Ne
Státní sociální podpora Chvátalová, Iva, Vodička, Jindřich, Krebs, Vojtěch, Průša, Ladislav, Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 1995 Monografie a sborník Ne
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění Holub, Martin 2010 Monografie a sborník Ne
Učím se česky 1: pracovní učebnice Svobodová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Učíme se česky: jazykový kurs českého jazyka pro cizince Hamzová, Marie, Kamiš, Karel 2002 Monografie a sborník Ne
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů Hronová, Karla, Tupý, Jaroslav 1986 Monografie a sborník Ne
Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody Přib, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Využívání mateřské a rodičovské dovolené : praktická příručka pro zaměstnance i zaměstnavatele : výklad dle nového zákoníku práce pro rok 2007, nová úprava nemocenského pojištění 2008 Štamberková, Jaroslava, Štefko, Martin 2007 Monografie a sborník Ne
Zahrada českého jazyka: čtyři roční období: učebnice češtiny pro cizince Froulíková, Lenka 2002 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1995 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2006 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1992 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1997 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1991 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1992 Legislativní dokumenty Ano
Zákony III ... : sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k ... Poradce (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Zaměstnávání cizinců v České republice [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií Červinka, Tomáš, Leiblová, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ne
Zdravotní péče a pojištění cizinců v České republice [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2010 Výzkumy Ne

1 2 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS