Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adaptace na školní docházku - MUDr. Jana Šplíchalová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2006 Audiozáznam Ano
ADHD - Michael Rozsypal Český rozhlas Plus - Trendy 2014 Audiozáznam Ano
Akutní zánět středního ucha Šlapák, Ivo 2006 Článek v periodikách Ano
Allgemeine Sonderpädagogik: Grundlagen des Unterrichts für Schüler mit Schulschwierigkeiten und Behinderungen Gruber, Heinz, Ledl, Viktor, Boyer, Ludwig 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií Portešová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ne
Bariérová funkce kůže – nový pohled při péči o dětskou pokožku Macháčková, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ano
Bio-psycho-sociální rizika vrcholového sportu dětí a mládeže Šafář, Michal 2012 Článek v periodikách Ano
Bodová cvičební metoda pomáhá školákům s LMD Pokorná, Marta 2006 Článek v periodikách Ne
Boj hendikepované dívky s úřady Česká televize – Reportéři ČT 2007 Videozáznam Ano
Canisterapie ve speciální MŠ - Jarmila Švecová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2009 Audiozáznam Ano
Časné poškození ledvin a hypertenze u dětí s autozomálně dominantním polycystickým onemocněním ledvin Seeman, Tomáš 1997 Disertační práce Ne
Centrum integrace děti - Marie Petrželová Český rozhlas - Regina - Bez bariér 2013 Audiozáznam Ano
Cerebelární dysfunkce u ADHD, autismu a dalších chorob Zumrová, Alena, Goetz, Michal, Kopečková, Marta, Kynčl, Martin, Masopust, Jiří, Maulisová, Alice, Schwabová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Český jazyk a cizí jazyky: žáci se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Krejčová, Lenka, Bodnárová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ne
Cizí jazyky a specifické poruchy učení Zelinková, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Co je dyslexie, její rizika a diagnostika Zelinková, Olga 2013 Monografie a sborník Ne
Co je dyspraxie, její rizika a prevence Zelinková, Olga, Horáková, Olga, Jiskrová, Blanka 2013 Monografie a sborník Ne
Co je kineziologie a metoda jednotného mozku? Český rozhlas - Region [Vysočina] - Tandem, Rutová, Miloslava 2008 Audiozáznam Ano
Co je nového ve světě dyslexie Zelinková, Olga 2004 Článek v periodikách Ne
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol, Rutová, Miloslava, Boušková, Jana 2012 Audiozáznam Ano
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Tandem, Rutová, Miloslava 2012 Audiozáznam Ano
Co nového ve výuce čtení Zelinková, Olga 1997 Článek v periodikách Ne
Co s sebou nese začleňování dětí s dysfunkcemi do běžných tříd? Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Čteme a počítáme s počítačovými programy firmy GeMiS: metodická příručka Zelinková, Olga 2002 Monografie a sborník Ne
Cvičení pro dyslektiky Zelinková, Olga, Jilemnický, Ivan 1996 Monografie a sborník Ne
Daniela Krausová: Dítě s poruchou učení chce zažít úspěch Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Dětem s dysfunkcemi pomozte vůněmi Hanzlíková, Martina 2010 Článek v periodikách Ano
Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD Michalová, Zdeňka 2015 Monografie a sborník Ne
Děti a specifické poruchy učení - Libor Mikulášek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - Ivo Feistauer a Denisa Voborníková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Děti v nefunkčních rodinách - Jolana Bucková (Krizové centrum pro děti a rodinu) Český rozhlas - České Budějovice - Přímá linka 2012 Audiozáznam Ano
Děti, škola, delikvence Šturma, Jaroslav 2005 Článek v periodikách Ne
Diagnóza je základ Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí Česká televize – Co mám dělat, když…?, Cimický, Jan 2009 Videozáznam Ano
Dobrovolnictví mezi školáky — Dysfunkce školáků Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Dopad dysfunkcí na studenty SŠ či VŠ - doc. Olga Zelinková Česká televize - Sama doma, Zelinková, Olga 2008 Videozáznam Ano
Doučování dětí o prázdninách - Veronika Marková a Markéta Výborná a školačky Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Doučování dětí se specifickými poruchami učení - Markéta Výborná a Michaela Vališková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2010 Audiozáznam Ano
Dříve než půjde do školy: lehká mozková dysfunkce v předškolním věku Třesohlavá, Zdeňka, Černá, Marie, Kňourková, Marie 1990 Monografie a sborník Ne
Dys - poruchy pozornosti, rozdělení - MUDr. Daniela Švancarová Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Dysfunkce - koktavost -PaedDr. Ilona Kejklíčková — Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí - Daniel Rychnovský Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Dysfunkce - PaeDr. Drahomíra Jucovičová Česká televize - Sama doma, Jucovičová, Drahomíra 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce - pomůcky - Mgr. Jaroslava Budíková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce - rozdělení - PhDr. Daniela Švancarová — Negativní dopad tolerování dysfunkcí - Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce - rozpoznávání podle kresby či písma - Mgr. Helena Pleva Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce - vysvětlení příčiny - PaeDr. Drahomíra Jucovičová Česká televize - Sama doma, Jucovičová, Drahomíra 2007 Videozáznam Ano
Dysfunkce a pomůcky k jejich odstranění - Mgr. Jaroslava Budíková Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Dysfunkce rodiny a náhradní rodinná péče Krajňáková, Darina 2011 Bakalářská práce Ano
Dysfunkce u dětí - PhDr. Daniela Krausová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS