Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Agrese a šikana u dětí možnosti jejich zvládání Dařílek, Pavel 2013 Monografie a sborník Ne
Alkohol a dopady jeho zneužívání na dnes dospělé děti [rukopis] Černohorská, Martina 2010 Bakalářská práce Ano
Astma - MUDr. Božena Skalová Český rozhlas - Regina - Třináctka 2012 Audiozáznam Ano
Ať si soudy pindaj, co chtěj! Klimeš, Jeroným 2008 Článek v periodikách Ano
Autoevaluace v mateřské škole: cesta ke kvalitě vzdělávání Syslová, Zora 2012 Monografie a sborník Ne
BAHA systém u dětí Groh, Daniel, Sýba, Jaroslav, Kabelka, Zdeněk 2012 Článek v periodikách Ano
Bezpečně na internetu Burdová, Eva, Traxler, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Bojové hračky - Simona Hoskovcová a Jiří Navrátil Český rozhlas Plus - Pro a proti 2014 Audiozáznam Ano
Centrum slušného rozvodu - Luboš Patera Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti jejich etnické skupině Brodilová, Zuzana 2013 Diplomová práce Ano
Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu Ševčíková, Anna, Šmahel, David, Blinka, Lukas, Macháčková, Hana, Dědková, Lenka, Černá, Alena 2014 Monografie a sborník Ne
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Děti a rozvod rodičů - Pavlína Vondráčková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Děti potřebují rodinu : inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5. 2008 Himmelová, Halina, Turnovská, Elena, Bechyňová, Věra, Matoušek, Oldřich 2008 Monografie a sborník Ne
Děti s odklady se ve školkách většinou nudí, shodují se učitelky Šťástková, Zlata 2013 Článek v periodikách Ne
Děti z ústavů! : právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte Bittner, Petr 2007 Monografie a sborník Ne
Dítě a rozvod rodičů Košutová, Markéta 2010 Diplomová práce Ano
Domácí násilí jako trvající společenský problém Hurychová, Eva 2015 Diplomová práce Ne
Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu systému péče o ohrožené děti [rukopis] Krejčíková, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Domácí násilí v širších aspektech Hurychová, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Dopady domácího násilí na děti Hronová, Martina 2004 Článek v periodikách Ano
Dopady rozpadu rodiny na dítě - Aleš Hodina Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2015 Audiozáznam Ano
Dopady rozvodu na dítě o Vánocích - Václava Masáková Český rozhlas 2 - Praha - Váš příběh 2006 Audiozáznam Ano
Dva tatínkové, dvě maminky - Tomáš Pavlíček Český rozhlas Plus - Pro a proti 2013 Audiozáznam Ano
Ekonomické dopady domácího násilí v ČR Hurychová, Eva, Kunc, Kamil, Poláková, Jitka, Hradecká, Soňa, Budinová, Adriena, Klusáčková, Marie 2012 Monografie a sborník Ano
Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Hearing function in heterozygous carriers of a pathogenic GJB2 gene mutation Groh, Daniel 2013 Článek v periodikách Ano
Hlavní úkol dnešních rodičů? : nabídnout dětem živé vztahy a dávat do souvislostí informace Rynda, Ivan, Klapalová, Martina 2011 Článek v periodikách Ne
Hyperaktivní děti - Petra Škrdlíková Český rozhlas - Region [Vysočina] - Tandem 2009 Audiozáznam Ano
Informace z tematické inspekce v bývalých zvláštních školách Česká školní inspekce 2010 Článek v periodikách Ne
Internet je příjemným pomocníkem, ale může být i nebezpečnou pastí Šťástková, Zlata 2009 Článek v periodikách Ne
Jak na hyperaktivní děti? - Ladislava Lažová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2007 Audiozáznam Ano
Jak nás ovlivňuje svět reklamy Wilková, Scarlett 2009 Článek v periodikách Ne
Jak vypadají rozvody po Česku? - Kristýna Kotalová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2006 Audiozáznam Ano
Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov Surovková, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog. Miovský, Michal, Zábranský, Tomáš 2003 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana jako společenský problém Šmahaj, Jan 2014 Monografie a sborník Ano
Málo peněz na charitu Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Máma pije! Česká televize - Rodina, škola a já 2008 Videozáznam Ano
Modernizace a česká rodina Mareš, Petr, Potočný, Tomáš 2003 Monografie a sborník Ne
Může mít psychoterapie negativní dopad? Hrdličková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Násilí v rodině a škola Hrubá, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT pro ředitele základních a středních škol Kopecký, Kamil, Szotkowski, René 2015 Monografie a sborník Ne
Nevěra a co s ní Uzel, Radim 2010 Monografie a sborník Ne
Nezletilé dítě a rozvod rodičů. Psychologické a právní aspekty Koubek, Aleš 2006 Diplomová práce Ano
Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí Havlíčková, Martina, Kynčl, Jan 2009 Článek v periodikách Ano
Odbornice na drogy je proti legalizaci marihuany Preslová, Ilona 2002 Článek v periodikách Ano
Odložená školní docházka - Václava Masáková Masáková, Václava, Česká televize - Sama doma 2006 Monografie a sborník Ano
Odvrácená tvář poslušnosti Novák, Tomáš 2006 Článek v periodikách Ne
Partnerské vztahy - dopad na děti - PhDr. Erika Matějková — Miminka - snižování teploty - Jana Arcimovičová Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS