Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Abnormální vývoj osobnosti jako následek negativního působení Vágnerová, Marie 1996 Monografie a sborník Ne
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Bojíme se sexuální odlišnosti? Jůza, Štěpán 2002 Článek v periodikách Ne
Chci být lepší rodič, než jakého mám! Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí Sirovátka, Tomáš, Mareš, Petr 2006 Článek v periodikách Ne
Cirkadiánní rytmy a deprese Maršálek, Michal 2012 Článek v periodikách Ano
Cognitive recovery in socially deprived young children Nelson, Charles A., Zeanah, Charles H., Fox, Nathan A. 2007 Článek v periodikách Ano
Deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice Řezáč, Karel 2014 Bakalářská práce Ano
Deprivace a subdeprivace dětí v ústavní výchově Hašková, Lucie 2009 Diplomová práce Ano
Děti napodobují televizní násilí Koukolík, František, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Diagnostika a reparabilita psychické deprivace Koluchová, Jarmila 1987 Monografie a sborník Ne
Dítě by mělo poznat, co je přiměřený trest Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě má nárok být smutné Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Dítě vyslechněte a věřte mu La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí Řihánková, Jana 2011 Diplomová práce Ano
Early adolescent outcomes for institutionally-deprived and non-deprived adoptees. I: disinhibited attachment Rutter, Michael, Colvert, Emma, Kreppner, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Míková, Zdeňka 2009 Bakalářská práce Ano
Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí Zeleník, Karol, Mrázek, Jiří, Klečka, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent stimulation Goldfarb, William Není znám Článek v periodikách Ne
Intestinální mikroflóra v raném dětství – úloha při rozvoji infekčních a alergických chorob Thon, Vojtěch 2011 Článek v periodikách Ano
Já jsem se zbláznil, aneb, Setkání s dvojníkem Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Jako stromy bez kořenů Schmidt, Marie-Luise 1995 Monografie a sborník Ne
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Když nám rodiče ničí život Forward, Susan 2008 Monografie a sborník Ne
Když se řekne vlčí děti Kramulová, Daniela, Daňková Fořtová, Zuzana 2013 Článek v periodikách Ne
Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti Liedloffová, Jean 2007 Monografie a sborník Ne
Kresby dítěte ze sociokulturně znevýhodněného prostředí : kauzuistika Nečasová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Kriminalita jako následek psychické deprivace Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2001 Článek v periodikách Ne
Kult smrti, nebo podivná póza přecitlivělých mladých duší? : hnutí EMO vstoupilo i do našich škol Doubrava, Lukáš 2009 Článek v periodikách Ne
Linka bezpečí pomáhá dětem již sedmnáct let Český rozhlas – Metropolitní deník 2011 Audiozáznam Ano
Mateřská láska - vztahy v časném dětství Šturma, Jaroslav 1993 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí Břicháček, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Mikrobiota v období mezi 6. a 24. měsícem Frühauf, Pavel 2011 Článek v periodikách Ano
Mně je to jedno! Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Mohou učitelé pomoci dětem, které něco trápí, nebo kterým dospělí ubližují? Skálová, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Možnosti podpory vztahového zázemí dítěte v dětském domově [rukopis] Plessingerová, Jana 2009 Diplomová práce Ano
Náhradní rodinná péče - Význam a přínos pěstounské výchovy Válečková, Pavla 2012 Diplomová práce Ano
Náhradní rodinná péče a dítě se syndromem CAN v pedagogicko - psychologickém kontextu Jadrná, Růžena Gally 2010 Diplomová práce Ano
Náhradní rodinná péče versus ústavní výchova - etická hlediska Machaňová, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Naši se chtějí rozvést Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Některé osobnostní zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků Fuchsová, Daniela 2010 Diplomová práce Ano
Není vaše dítě závislé? Nováková, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče Novotný, Sebastian Jan 2009 Rigorózní práce Ano
Odloučení : kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem Bowlby, John 2012 Monografie a sborník Ne
Ohrožené děti po dvaceti letech Kovařík, Jiří 1994 Článek v periodikách Ne
Potřeby dětí a jejich uspokojování v systémech sociálních sítí Šporcrová, Ivona 2003 Článek v periodikách Ne
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Bubleová, Věduna, Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří 2010 Výzkumy Ano
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Matějček, Zdeněk, Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří 1997 Monografie a sborník Ne
Právo být milován Matějček, Zdeněk 2004 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS