Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alternativní formy vzdělávání Hrázská, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Ať žije škola: daltonská výuka v praxi Wenke, Hans, Röhner, Roel 2000 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Daltonský učební plán Moškvan, Vladimír, Röhner, Roel, Růžičková, Julie 2010 Článek v periodikách Ne
Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka: daltonský plán jako výzva - metody a formy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách Rýdl, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Normální škola nejen pro nadané Polák, Alexandr, Švancar, Radmil 2008 Článek v periodikách Ne
Our overweight children [elektronický zdroj] : what parents, schools, and communities can do to control the fatness epidemic Dalton, Sharron 2004 Monografie a sborník Ne
To, co se ve škole učí, by mělo vždy vycházet z potřeb dítěte Dvořáková, Markéta, Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS