Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra Valenta, Milan 2009 Článek v periodikách Ano
Muzikoterapeut – novodobý léčitel s tisíciletou praxí Vodňanská, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapeutická metoda IKAPUS Gerlichová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie a léčba závislostí na návykových látkách Sarlon, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie a psychoterapie Lipský, Matěj 2009 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie dětí s Downovým syndromem Lišková, Štěpánka 2005 Článek v periodikách Ano
Muzikoterapie není monoterapie : rozhovor s Tomášem Procházkou Procházka, Tomáš, Lipský, Matěj 2009 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku Gerlichová, Markéta 2006 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie pro děti raného a předškolního věku Kantor, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie u dětí a mládeže ve středisku výchovné péče Polínková, Zdeňka 2012 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie u osob s poruchami autistického spektra Kantor, Jiří 2013 Článek v periodikách Ano
Muzikoterapie v České republice Lipský, Matěj 2010 Článek v periodikách Ne
Na focusing zameraná arteterapia: : práca s traumou Rappaport, Laury 2011 Článek v periodikách Ne
Nabízím arteterapii od kosti, ne od klobouku : rozhovor s Emilií Rudolfovou, arteterapeutkou v Psychiatrické léčebně Kroměříž Rudolfová, Emílie 2010 Článek v periodikách Ne
Návštěva v arteterapeutickém ateliéru U Zeleného ptáka Výborná, Pavla 2009 Článek v periodikách Ne
Nejsi na to sám aneb První krůčky arteterapie s dětmi cizinci Hanyšová, Jitka 2012 Článek v periodikách Ano
Nová arteterapie v psychopedii Klivar, Miroslav 2002 Monografie a sborník Ne
O koho jde Linhartová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Obrazy mezi mnou a tebou Babyrádová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Obrazy v terapii, umění a náboženství : interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie Riedel, Ingrid 2002 Monografie a sborník Ne
Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru Ženatá, Kamila 2005 Monografie a sborník Ne
Okamžiky povznesení: momenty transformace v dramaterapii : teoretická esej a případová studie Pitruzzella, Salvo 2010 Článek v periodikách Ne
Otevřený ateliér v praxi Víšková, Anna 2009 Článek v periodikách Ne
Perníková chaloupka – zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem Bažantová, Mariana 2006 Článek v periodikách Ne
Podpora sociálnej inklúzie v prostredí základnej školy prostredníctvom výtvarných aktivít s prvkami arteterapie a artefiletiky Dufeková, Alena 2012 Článek v periodikách Ne
Podpůrná vývojová muzikoterapie Lipský, Matěj 2011 Článek v periodikách Ne
Podpůrná vývojová muzikoterapie - Supportive Developmental Music Therapy (SDMT) Lipský, Matěj 2013 Článek v periodikách Ne
Poetoterapie: rozhovor s Pavlem Svobodou, autorem publikace Poetoterapie Svoboda, Pavel, Kšajt, František 2010 Článek v periodikách Ne
Pohádka mezi dvěma světy Zábojová, Radka 2012 Článek v periodikách Ne
Pohled do očí - situace existenciálního charakteru Rábková, Hana 2010 Článek v periodikách Ne
Portrét v arteterapeutickém kontextu Perout, Evžen 2010 Článek v periodikách Ano
Poruchy příjmu potravy a magická kontrola těla Mynaříková, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Představení Poutníci po hvězdách Česká televize - Události, komentáře, Strejčková, Hana 2019 Videozáznam Ano
Představení původní české muzikoterapie : tentokrát z oblasti neuro-rehabilitační: Noemi Komrsková Janáková, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Prehľad vybraných zahraničných arteterapeutických publikácii Šimončičová, Lucia 2010 Článek v periodikách Ne
Příběh masky – výtvarná tvorba v neziskové organizaci Hajdušková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Příběh v dramaterapii Labuťová, Ilona, Laudová, Kamila, Smolík, Štěpán 2009 Článek v periodikách Ne
Příběh Vojty aneb Kde jsou skutečné hranice Terapie? : víme to vždycky? Ouředníčková, Zuzana 2012 Článek v periodikách Ne
Přístupy v arteterapii : teorie & technika Rubin, Judith Aron, Elisová, Johana 2008 Monografie a sborník Ne
Přístupy, účinné faktory a jejich specifika v arteterapii Lhotová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu Pouzarová, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Profesionální kritéria pro muzikoterapeuty Lipský, Matěj, Kantor, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne
Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů Svoboda, Mojmír 2007 Článek v periodikách Ne
Proměny výtvarné tvorby v arteterapii Lhotová, Marie 2010 Monografie a sborník Ne
Psychická deprivace a její podoba ve výtvarné tvorbě Perout, Evžen 2009 Článek v periodikách Ne
Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuře osobnosti v klinickém procesu Drábková, Hana, McWilliams, Nancy 2015 Monografie a sborník Ne
Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi Prochaska, James O., Norcross, John C., Štěpo, Jiří 1999 Monografie a sborník Ne
Publikace Marie Lhotové o arteterapii Slavík, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Reflexe muzikoterapeutického modelu a jeho aplikace u osob s kombinovaným postižením Drlíčková, Svatava 2012 Článek v periodikách Ne
Rituály v komunitnom systéme prevýchovného zariadenia Škoviera, Albín 2012 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS