Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Asistent a lidská práva dětí s postižením Michalík, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice Michalík, Jan, Voženílek, Vít 2013 Monografie a sborník Ne
Co musí tyto děti udělat- Michalík, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Čtrnáct, patnáct? Lhostejné Michalík, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Děti s postižením na ZŠ Michalík, Jan, Růžička, Michal, Kozáková, Zdeňka 2003 Článek v periodikách Ne
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením Valenta, Milan, Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Dítě se zdravotním postižením a nemoc - rodina a zdravotnický personál Michalík, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením Valenta, Milan, Slavík, Jan, Michalík, Jan, Petrová, Alena, Lečbych, Martin 2010 Článek v periodikách Ano
Handicapované dítě ve škole - Jan Michalík Česká televize - Sama doma, Michalík, Jan 2012 Videozáznam Ano
Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání Bůžek, Antonín, Michalík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Integrace dětí s handicapem Česká televize - Sama doma, Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Integrace dětí s postižením Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace doopravdy? Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace, inkluze, deinstitucionalizace - co je skutečně základní? Michalík, Jan 1996 Článek v periodikách Ne
Jan Michalík Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Monografie a sborník Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Michalík, Jan 2015 Monografie a sborník Ano
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Michalík, Jan, Baslerová, Pavlína, Hanák, Petr 2012 Monografie a sborník Ano
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením Michalík, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním - Zpráva z výzkumu IRVS (Valenta, Milan, Michalík, Jan, Grofková, Iveta, Kočová, Helena, Rakosová, Miluše, Tomalová, Petra, Kučera, Pavel, Tesařová, Tereza, Škaroupka, Filip 2010 Výzkumy Ano
Labyrint světa zdravotně postižených Michalík, Jan, Rosulková, Petra 2003 Článek v periodikách Ne
Legislativa handicapovaných Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Malý právní průvodce pečujících Michalík, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu Valenta, Milan, Michalík, Jan, Lečbych, Martin 2012 Monografie a sborník Ne
Metodický průvodce - rodiče dítěte se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Mukopolysacharidóza Michalík, Jan, Zeman, Jiří 2010 Monografie a sborník Ano
Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Krhutová, Lenka, Michalík, Jan, Potměšil, Miloň, Novosad Libor, Valenta, Milan, Univerzita Palackého v Olomouci - Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2005 Výzkumy Ano
Odborníci i rodiče odmítají vyhlášku o poradenství Michalík, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Pedagog a žák se vzácným onemocněním Michalík, Jan, Hanáková, Adéla, Stejskalová, Kateřina 2011 Monografie a sborník Ano
Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Poradenství pro uživatele sociálních služeb Michalík, Jan 2009 Monografie a sborník Ano
Právní úprava postavení handicapovaných občanů Michalík, Jan 1995 Monografie a sborník Ne
Právo, společnost a zdravotně postižení Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ano
Rodiče postižených vědí své Michalík, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - kvalita života Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – známe ji? - Příspěvek na konferenci „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Nadace Sirius, Michalík, Jan 2010 Výzkumy Ano
SanceDetem.cz - pomáháme rodičům, ale i dětem, které neměly v životě štěstí nadace Sirius, Česká televize - ČT 24 2013 Článek v periodikách Ano
Škola pro všechny, aneb, Integrace je když- Michalík, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Školská integrace dětí s postižením Michalík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice : výzkumná zpráva Michalík, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Smluvní vztahy v sociálních službách Michalík, Jan 2008 Monografie a sborník Ano
Speciálněpedagogické centrum: informační brožura o činnosti speciálněpedagogických center Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ano
Speciální pedagogika Renotiérová, Marie, Ludíková, Libuše, Langer, Jiří, Peutelschmiedová, Alžběta, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Řepová, Petra, Vitásková, Kateřina, Valenta, Milan, Kuja, Jindřich, Souralová, Eva, Jonášková, Vlasta 2006 Monografie a sborník Ne
Speciální třídy základních škol : zpráva a šetření Michalík, Jan, Růžička, Michal 2005 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS