Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí dětí v dětském domově Macháčková, Lucie 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické Hamalová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole Winklerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ano
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Hašková, Klára 2012 Diplomová práce Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dovednost dětí s vývojovou dysfázií vyprávět známý příběh Švorcová, Dominika 2013 Bakalářská práce Ano
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Komparace grafomotorických schopností a dovedností mezi dětmi předškolního věku Girglová, Veronika 2009 Diplomová práce Ano
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Matematické představy u dětí s narušenou komunikační schopností Havlíčková, Kristýna 2013 Diplomová práce Ano
Možnosti terapeutických přístupů u dětí s celkovým opožděním motoriky v orofaciální oblasti Hošková, Veronika 2011 Diplomová práce Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole) Hodíková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Podpora rozvoje komunikačních dovedností u žáka s poruchami učení Táborská, Angelika 2013 Bakalářská práce Ano
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí s mozkovou obrnou jejich asistenty Klašková, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Pomůcky pro rozvoj motorických dovedností dětí s dyslalií Miková, Magdaléna 2011 Bakalářská práce Ano
Pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku Zakouřilová, Kamila 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů Girglová, Veronika 2007 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání Květoňová-Švecová, Lea, Prouzová-Květoňová, Regina 2010 Monografie a sborník Ne
Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika Hrebeňárová, Lucia, Štvartáková, Jana, Sychrová, Pavla 2012 Monografie a sborník Ano
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Základní formy poruch příjmu potravy a jejich terapie Harapátová, Pavla 2006 Bakalářská práce Ano
Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí Pančocha, Karel 2010 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS