Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Anketa "Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení" Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti" Barvíková, Jana 2016 Článek v periodikách Ne
Anketa k pěstounské péči Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Cochemská praxe [Problémy v rodině] Barvíková, Jana, Sirius 2016 Článek v periodikách Ano
Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú. Barvíková, Jana, Paloncyová, Jana 2016 Monografie a sborník Ne
Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí" Barvíková, Jana 2010 Článek v periodikách Ano
Jižní Město as a Place to Live from the Perspective of Two Generations of Its First Inhabitants Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání Barvíková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Kochleární implantáty: rady a zkušenosti Motejzíková, Jitka, Barvíková, Jana, Drozdová, Lenka, Kopecká, Petra, Jungwirthová, Iva, Vysuček, Petr, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Kabelka, Zdeněk, Vavříková, Helena, Konečná, Jarmila, Tichý, Tomáš, Fenclová, Jana, Péčová, Martina, Beznosková, Michaela 2009 Monografie a sborník Ne
Lokální a regionální rodinná politika v praxi Barvíková, Jana, Šťastná, Anna, Svobodová, Kamila, Kuchařová, Věra 2014 Monografie a sborník Ano
Long-term Care in Central and South Eastern Europe Barvíková, Jana, Österle, August 2011 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením Nováková, Ivana, Barvíková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Nestabilita partnerských vztahů v současné společnosti - Fórum rodinné politiky Plzeň 2017 (Workshop č. 8) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nebesová, Petra, Barvíková, Jana, Fučík, Petr, Paloncyová, Jana, Rataj, Pavel, Šulová, Lenka 2017 Videozáznam Ano
Nové formy denní péče o děti v České republice Barvíková, Jana, Kuchařová, Věra, Peychlová, Kristýna, Paloncyová, Jana 2014 Monografie a sborník Ano
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Barvíková, Jana, Svobodová, Kamila, Šťastná, Anna 2010 Monografie a sborník Ano
Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Reforms in Long-Term Care Policies in Europe Ranci, Constanzo, Pavolini, Emmanuele, Barvíková, Jana, Österle, August 2013 Monografie a sborník Ne
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice Barvíková, Jana, Kuchařová, Věra, Paloncyová, Jana, Svobodová, Kamila, Šťastná, Anna 2013 Monografie a sborník Ano
Sídliště dnes – Jižní Město jako místo k životu z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel Barvíková, Jana 2011 Disertační práce Ano
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice Barvíková, Jana, Kuchařová, Věra, Paloncyová, Jana, Svobodová, Kamila, Šťastná, Anna 2013 Monografie a sborník Ano
Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností Barvíková, Jana 2010 Článek v periodikách Ne
Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat Barvíková, Jana, Kuchařová, Věra, Peychlová, Kristýna, Höhne, Sylva, Holpuch, Petr 2015 Monografie a sborník Ne
Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi Barvíková, Jana, Šťastná, Anna 2014 Monografie a sborník Ano
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Barvíková, Jana, Paloncyová, Jana, Machová, Jana 2012 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS