Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza podmínek canisterapie Kejřová, Anežka 2012 Diplomová práce Ano
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí Pilská, Helena 2012 Diplomová práce Ano
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikační systémy osob s hluchoslepotou Kubálková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Metodika pro pedagogy základních škol Květoňová, Lea, Hájková, Vanda, Muhič, Jasmin, Šumníková, Pavlína, Fořtíková, Jitka, Hádková, Kateřina, Tomická, Václava Není znám Monografie a sborník Ano
Muzikoterapie jako prostředek podpory motorických dovedností u dětí s kombinovaným postižením Křapková, Lenka 2012 Diplomová práce Ano
Ovlivňování motoriky ve vztahu k prostorové orientaci u žáků 1. a 2 stupně základní školy pro zrakově postižené Koubová, Lenka 2012 Diplomová práce Ano
Pavlína Šumníková Univerzita Karlova v Praze - Repozitář závěrečných prací Není znám Článek v periodikách Ano
Postavení žáka s poruchou autistického spektra ve třídě ZŠ Kunce, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Speciálněpedagogická podpora osob se zrakovým postižením se zvláštním zřetelem na rozvoj čichového vnímání Květoňová-Švecová, Lea, Šumníková, Pavlína 2010 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vítková, Marie, Bartoňová, Miroslava 2007 Monografie a sborník Ne
Žák se zdravotním postižením ve třídě Drugdová, Václava 2012 Diplomová práce Ano
Zjišťování úrovně hmatového vnímání a rychlosti při čtení Brailleova bodového písma prostřednictvím testu hmatového vnímání STIP Kramosilová, Zuzana, Květoňová, Lea, Šumníková, Pavlína 2013 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS