Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Pitný režim dítěte Hrstková, Hana, Ludvíkovská, Květoslava Není znám Článek v periodikách Ano
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Assessment of addictive behaviors Marlatt, Alan G., Donovan, Dennis Michael 1988 Monografie a sborník Ne
Léčba osob závislých na návykových látkách Cimický, Jan 1988 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní konference o lidských právech pro osoby s mentálním postižením Černá, Marie 1988 Článek v periodikách Ne
Attachment Across the Life Cycle Parkes, Colin Murray, Stevenson - Hinde, Joan, Marris, Peter 1991 Monografie a sborník Ne
"Drogová závislost mladistvých" - Studie se závěry empirického šetření Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1993 Výzkumy Ano
Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže Kábele, František, Kollárová, E., Kracík, J., Kočí, J., 1993 Monografie a sborník Ne
Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí - Iva Petrová, Květa Skalová a Rudolf Franěk Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1994 Výzkumy Ano
Jak předcházet škodám způsobeným návykovými látkami u mládeže v České republice Nešpor, Karel 1994 Článek v periodikách Ne
Psychologické profily čtyř typů závislosti na alkoholismu u mužů a žen Csémy, Ladislav 1994 Článek v periodikách Ne
Přehled drog a jejich účinků Popov, Petr 1994 Monografie a sborník Ne
Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? Presl, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Adolescent substance abuse : an empirical-based group preventive healt paradigm Wodarski, John S., Feit, Marvin D. 1995 Monografie a sborník Ne
Průřezová studie zdravotního stavu dětí a jeho závislost na životních a sociálně-ekonomických podmínkách Tichý, Lubomír, Richter, Josef, Pelech, Ladislav, Čížek, Pavel, Turek, Bohumil, Roth, Zdeněk, Raifová, Ludmila 1995 Výzkumy Ne
Kouření a pití alkoholu u dětí a adolescentů v ČR Csémy, Ladislav, Nešpor, Karel 1995 Článek v periodikách Ne
Jak na ně. Účinné způsoby prevence škod působených návykovými látkami u dětí a dospívajících Nešpor, Karel, Pernicová, Hana, Csémy, Ladislav 1995 Článek v periodikách Ne
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
Kouření, pití alkoholu a užívání drog u šestnáctiletých Csémy, Ladislav, Nešpor, Karel 1996 Článek v periodikách Ne
Návykové látky : Prevence a časná intervence Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1996 Monografie a sborník Ne
Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a na středních školách : příručka pro pedagogy Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Pernicová, Hana 1996 Monografie a sborník Ne
Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu - František Pelka Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1997 Výzkumy Ano
Škola a společnost proti drogám Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1997 Článek v periodikách Ne
Drogy - problém mladé generace či společnosti? Sak, Petr 1997 Článek v periodikách Ne
Cannabis: nejvýznamnější prediktory úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) léčby z hlediska individuální ambulantní systematické psychoterapie uživatelů cannabis Miovský, Michal 1998 Diplomová práce Ne
Primární prevence s peer programem na základních školách olomouckého okresu Záboj, Antonín 1998 Článek v periodikách Ne
Obecná rada neexistuje Preslová, Ilona 1998 Článek v periodikách Ne
Výzkum drogových závislostí u středoškolské mládeže Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1998 Výzkumy Ano
Pití alkoholu a užívání jiných drog mezi mládeží v evropských zemích Csémy, Ladislav, Nováková, Dagmar 1998 Článek v periodikách Ne
Primář Popov: Pevně doufám, že se metadonový program brzy rozšíří Lidové noviny, Popov, Petr 1998 Článek v periodikách Ne
Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Nešpor, Karel, Sovinová, Hana, Csémy, Ladislav 1998 Monografie a sborník Ne
Sociální deviace dětí a mládeže Záškodná, Helena 1998 Monografie a sborník Ne
Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče Hernandez, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
Děti a drogy : fakta, informace, prevence Illes, Tom 1999 Monografie a sborník Ne
Akta "Y" : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče Hajný, Martin, Klouček, Evžen, Stuchlík, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
Cesty terapie a prevence drogových závislostí Cimický, Jan 1999 Článek v periodikách Ano
Prevence problémů působených návykovými látkami Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Pernicová, Hana 1999 Monografie a sborník Ne
Jak zůstat fit a předejít závislostem Nešpor, Karel, Pernicová, Hana, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
Bažení = Craving : společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti Kirby, Amanda 2000 Monografie a sborník Ne
Herák: prevence proti drogovému pokušení vašich dětí: příběh bez planého moralizování Burgess, Melvin, Libosvánská, Lenka 2000 Monografie a sborník Ne
Sociální práce na ulici - streetwork Bednářová, Zdena, Pelech, Lubomír 2000 Monografie a sborník Ne
Adolescence jako narcistická krize Šikl, Jan 2000 Článek v periodikách Ne
Drogy + teenager Goodyer, Paula 2001 Monografie a sborník Ne
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Děti + závislost = Jak poznat, že něco bere? Masáková, Václava, Nosek, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
Vaše děti a návykové látky Nešpor, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Falešná volnost : ze života dětí ulice / Jana Frey Frey, Jana 2001 Monografie a sborník Ne
Temperament a výchova Lacinová, Lenka, Pavlíková, Eva, Širůček, Jan 2001 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS