Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Poradenská psychologie pro děti a mládež Pešová, Ilona, Šamalík, Miroslav 2006 Monografie a sborník Ne
Odborníci na talent a nadání Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Fořtíková, Jitka Není znám Monografie a sborník Ano
Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení Smékal, Vladimír, Freyvaldová, Zuzana, Zapletalová, Jana, Matějková, Alena, Masáková, Václava, Hanák, Petr 2006 Monografie a sborník Ne
Neukázněný žák : cesta institucionální pomoci Bendl, Stanislav 2004 Monografie a sborník Ne
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč Straussová, Romana, Knotková, Monika 2011 Monografie a sborník Ne
Řešení výchovných problémů ve škole Kyriacou, Chris 2005 Monografie a sborník Ne
Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění : diagnostické, výchovné a profesionální modely Langer, Stanislav 2008 Monografie a sborník Ne
Vybrané formy rizikového chování : [materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ Blažková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Do školy beze strachu : [jak překonat obavy dětí z nepříjemných zážitků : rady pro rodiče dětí od 1. třídy do maturity] Krowatschek, Dieter, Domsch, Holger 2007 Monografie a sborník Ne
Hledání : 100 let Jedličkova ústavu v Liberci Vejražka, Lubomír, Hladík, Jiří 2004 Monografie a sborník Ne
Jak naučit děti pravidlům Kast-Zahn, Annette 2008 Monografie a sborník Ne
Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež : Praha, okolí a vybraná zařízení České republiky anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Děti a online rizika: sborník studií Krčmářová, Barbora, Vacková, Kristýna, Hýbnerová, Jana, Veličková-Hulanová, Lenka, Langrová, Aneta, Malíková, Barbora, Porubský, Peter 2012 Monografie a sborník Ano
Dítě na zabití: příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním Štípek, Petr 2011 Monografie a sborník Ne
Cool je-- vědět víc : ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání Burčíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Podporujeme novelu, prezidentské veto je nepodložené, vzkázaly desítky organizací a odborníků Flossmannová, Eva, Bubleová, Věduna, Černá, Ria 2012 Monografie a sborník Ano
V září půjde do školy Šulová, Lenka 2009 Monografie a sborník Ne
Výchovné poradenství Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let Mertin, Václav 2011 Monografie a sborník Ne
Sociální klima školní třídy: přehledová studie Mareš, Jiří 1998 Monografie a sborník Ano
Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Psychologie dítěte Piaget, Jean, Inhelderová, Bärbel 2001 Monografie a sborník Ne
Naše děti, naše světy: jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství Small, Meredith F. 2012 Monografie a sborník Ne
Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí Jedlička, Richard 2004 Monografie a sborník Ne
I rodiče by měli dělat chyby Prekop, Jirina 2010 Monografie a sborník Ne
Patologické vztahy ve skupině: materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ Vaňkátová Eva, Blažková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
O lásce manželské a rodičovské Kolačná, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach Lukšík, Ivan, Supeková, Marianna 2003 Monografie a sborník Ne
Problémové děti ve školských výchovných zařízeních Večerka, Kazimír, Štěchová, Markéta, Holas, Jakub 2000 Monografie a sborník Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy Michalík, Jan 2006 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují rituály Kaufmann-Huber, Gertrud 1998 Monografie a sborník Ne
Problémy dětí školního věku Neckář, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež : metodický materiál Vocilka, Miroslav 1996 Monografie a sborník Ne
Zvládání emočních problémů školáků Stuchlíková, Iva 2005 Monografie a sborník Ne
Na cestě od lilie k růži, aneb, Skutečná pedagogika začíná tam, kde se učitel učí přinejmenším tolik jako dítě Smolková, Táňa 2008 Monografie a sborník Ne
Dítě v úctě přijmout: vzdělávací program waldorfské mateřské školy Smolková, Táňa 2007 Monografie a sborník Ne
Tresty a výchova dítěte - Michaela Mrowetz Česká televize - Dobré ráno 2014 Monografie a sborník Ano
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních Janský, Pavel 2004 Monografie a sborník Ne
Sborník přednášek z Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center : 3.-5. června 2004 ve Slavkově u Brna k 50. výročí založení Dětského domova v Otnicích LILA - Domov pro postižené děti Otnice (sdružení) 2004 Monografie a sborník Ne
První pomoc při řešení výchovných problémů : poradenské minimum pro učitele Lazarová, Bohumíra 1998 Monografie a sborník Ne
Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce Jedlička, Richard 2000 Monografie a sborník Ne
Dějiny předškolní pedagogiky Syslová, Zora, Pavlovská, Marie, Šmahelová, Bohumíra 2012 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní a nepozorné dítě : podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele Altmanová, Miroslava 2010 Monografie a sborník Ne
Studijní materiál pro výchovné poradce - účastníky kurzu "Výchovné a kariérové poradenství u žáků se zdravotním postižením" Hamadová, Petra, Novotná, Petra, Horská, Miluše 2010 Monografie a sborník Ne
Andílek Kryštůfek, aneb, Důležitá pravidla, jak se vyhnout úrazům v silniční dopravě Spathelf, Bärbel 2007 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS