Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dítě a rodič nemocný rakovinou: příručka pro rodiče jak pomoci dětem, když jeden z rodičů onemocní rakovinou Väisänen, Leena, Tytti, Solantaus 2011 Monografie a sborník Ano
Jídlo v životě dítěte a adolescenta : teorie, výzkum, praxe Fraňková, Slávka, Pařízková, Jana, Malichová, Eva 2013 Monografie a sborník Ne
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Vulnerability as a strength Malterud, Kirsti, Solvang, Per 2005 Monografie a sborník Ne
Suicidalita v dětství a adolescenci Koutek, Jiří 2010 Monografie a sborník Ne
Týrané, zneužívané či zanedbávané děti (syndrom CAN) Šimůnek, Marek 2018 Monografie a sborník Ano
Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese Matoušek, Oldřich 2014 Monografie a sborník Ne
Potřebujete psychoterapii? Matoušek, Oldřich 1999 Monografie a sborník Ne
Trauma očima dítěte Levine, Peter A., Kline, Maggie 2012 Monografie a sborník Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Psychická odolnost předškolního dítěte Hoskovcová, Simona 2006 Monografie a sborník Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Sexuální zneužívání [elektronický zdroj] Chalupníček, Adam Není znám Monografie a sborník Ano
Problémové rodiny : úplná závěrečná zpráva úkolu P 17-335-240/02 "Problémové rodiny a duševní zdraví" Dytrych, Zdeněk 1981 Monografie a sborník Ne
Pozor! Jak se nezbláznit po porodu, aneb, Jak po narození dítěte získat zpět svou postavu, fyzické a duševní zdraví a obnovit sexuální život Wider, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Diagnostika a terapie duševních poruch Dušek, Karel, Večeřová-Procházková, Alena 2015 Monografie a sborník Ne
Sám proti stresu: jak se ubránit stresu a udržet duševní rovnováhu: soubor rad, jak přežít v dnešní době Cimický, Jan 2015 Monografie a sborník Ne
Sociální toxiny Vaníčková, Eva 2003 Monografie a sborník Ne
Nejčastější poruchy chování dětí : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka Train, Alan 2001 Monografie a sborník Ne
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Boukalová, Hedvika 2012 Monografie a sborník Ne
Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče Gardner, Richard A. 2010 Monografie a sborník Ne
Psychologie problémových dětí a mládeže : učební text pro vychovatele obor speciální pedagogika Vágnerová, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí : attachment, poruchy attachmentu a léčení Vrtbovská, Petra S., Winnette, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Syndrom pomocníka : [podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích] Schmidbauer, Wolfgang 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikace a duševní poruchy Chodura, Vladimír 2000 Monografie a sborník Ne
Bezbranná : šokující výpověď o umučeném dětství Gregory, Julie 2006 Monografie a sborník Ne
Panická porucha u dětí a adolescentů Hrdlička, Michal, Goetz, Michal 1999 Monografie a sborník Ano
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Agrese, násilí a psychologie moci: v životě i v procesu psychoterapie Poněšický, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Avoiding burnout : a principal’s guide to keeping the fire alive Brock, Barbara L., Grady, Marilyn L. 2002 Monografie a sborník Ne
Úvod do psychologie náboženství Holm, Nils G., Balcar, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Spiritualita v pomáhajících profesích Vojtíšek, Zdeněk, Dušek, Pavel, Motl, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace Čačka, Otto 2000 Monografie a sborník Ne
Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu Pesso, Albert, Boyden-Pesso, Diane, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra 2009 Monografie a sborník Ne
Kuchařka pro nemocné psychózou Bankovská Motlová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Je vaše dieťa pripravené na vstup do ZŠ?: deti s odkladom školskej dochádzky a ich úspešný štart v škole Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana, Srholcová, Sandra 2007 Monografie a sborník Ne
Astma a sport (kinantropologie a východní přístupy pro kvalitu života) Novotný, Jan (orto) 2005 Monografie a sborník Ne
Psychologická pomoc dětem v nesnázích : kognitivně-behaviorální přístupy při práci s dětmi Ronen, Tammie 2000 Monografie a sborník Ne
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Prader-Willi syndrom [elektronický zdroj] MeDitorial (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Obstetrics : psychological and psychiatric syndromes O'Grady, John Patrick, Rosenthal, Miriam B. 1992 Monografie a sborník Ne
Život bez nemocí : zaručené způsoby, jak se vyhnout více než 90 nemocem, od těch nejběžnějších po ty závažné Gordon, Debra L., Kušiaková, Hana, Starý, Jan, Vokurková, Iva 2011 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus : přehled současných poznatků Hrdlička, Michal, Komárek, Vladimír 2014 Monografie a sborník Ne
Mé dítě má autismus Pátá, Perchta Kazi 2007 Monografie a sborník Ne
Malování mandal : zdroj klidu : 85 uklidňujících předloh Wuillemet, Sascha, Cavelius, Andrea-Anna 1999 Monografie a sborník Ne
EFT - svoboda emocí : jednoduchá technika sebeléčení Wagner, Ramona B. 2008 Monografie a sborník Ne
Poruchy autistického spektra : včasná diagnóza branou k účinné pomoci : [informační příručka] Thorová, Kateřina 2008 Monografie a sborník Ne
Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha Thorová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Vývojová psychologie Langmeier, Josef, Krejčířová, Dana 2006 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS