Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději Praško, Ján, Prašková, Hana, Prašková, Jana 2015 Monografie a sborník Ne
Jak zvládat depresi Křivohlavý, Jaro 2013 Monografie a sborník Ne
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ano
I v nemoci si buď přítelem Honzák, Radkin 1989 Monografie a sborník Ne
Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Understanding anger disorders [elektronický zdroj] DiGiuseppe, Raymond, Tafrate, Raymond Chip 2007 Monografie a sborník Ne
Poporodní deprese Nicolson, Paula, Kubátová, Jaroslava 2001 Monografie a sborník Ne
Pozor! Jak se nezbláznit po porodu, aneb, Jak po narození dítěte získat zpět svou postavu, fyzické a duševní zdraví a obnovit sexuální život Wider, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Slzy po porodu : jak překonat depresivní nálady Geisel, Elisabeth 2004 Monografie a sborník Ne
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Semantic polarities and psychopathologies in the family : permitted and forbidden stories Ugazio, Valeria 2013 Monografie a sborník Ne
Princip kaktusu : teorie hroší kůže Ulmicher, Andreas 2008 Monografie a sborník Ne
Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu Praško, Ján 2004 Monografie a sborník Ne
Cesty z úzkosti a deprese : o štěstí lásky k sobě samému Röhr, Heinz-Peter 2012 Monografie a sborník Ne
Život bez deprese Nedley, Neil 2007 Monografie a sborník Ne
Ztráta : smutek a deprese Bowlby, John 2013 Monografie a sborník Ne
Deprese a civilizační choroby, příčina nebo následek? Podlipný, Jiří 2007 Monografie a sborník Ne
Suicide intervention in the schools Poland, Scott 1989 Výzkumy Ne
No one saw my pain : why teens kill themselves Slaby, Andrew Edmund, Garfinkel, Lili Frank 1994 Výzkumy Ne
Genetics of mental illness CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Suicidality: Treatment occurring in paediatrics CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2010 Výzkumy Ne
Relationships factor into adolescent turmoil CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Psychické poruchy ako rizikový faktor v suicidálnom procese Komadová, Katarína 2009 Článek v periodikách Ne
Hudbou proti depresi Soukupová, Tereza, Šípek, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits Blatný, Marek, Kepák, Tomáš, Vlčková, Irena, Štěrba, Jaroslav, Jelínek, Martin, Tóthová, Kristína, Pilát, Milan, Hrstková, Hana, Slezáčková, Alena, Sobotková, Veronika, Bartošová, Kateřina 2011 Článek v periodikách Ne
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2014 Článek v periodikách Ano
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů Roubal, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Jak proti šikaně Kadlečková, Karla 2005 Článek v periodikách Ne
Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí : co když tam strádá? Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Response to first antiepileptic drug trial predicts health outcome in epilepsy Perruca, P., Hesdorffer, D.C., Gilliam, F.G. 2011 Článek v periodikách Ano
Co udělají povodně s psychikou Masáková, Václava 2002 Článek v periodikách Ne
Deprese a antidepresivní terapie matek z pohledu neonatologa Mocková, Alice, Nováková, Veronika, Lucková, Zuzana 2012 Článek v periodikách Ano
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
Už zase mě baví číst Preiss, Marek 2009 Článek v periodikách Ne
Akné a psychika Nevoralová, Zuzana 2013 Článek v periodikách Ano
[Kognitivní terapie a emoční poruchy] Kollár, Matěj 2006 Článek v periodikách Ne
Úzkostné poruchy v dětství Malá, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Deprese v dětství není výjimkou Malá, Eva 2000 Článek v periodikách Ne
Endogenní deprese. Proč se ztrácí radost ze života Cimický, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Duševní deprese jako evoluční adaptace Petr, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Deprese u dětí a adolescentů Goetz, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění = metabolic syndrome and selected menthal illnesses Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2008 Článek v periodikách Ne
Spolupráce s médii Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Týranému dítěti mohou pomoci učitelé i spolužáci : žáci by se měli ve škole dozvědět, co si k nim dospělí mohou dovolit La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Léčba deprese pacientů se schizofrenií = The treatment of depression in patients with schizophrenia Janů, Luboš, Racková, Sylva 2008 Článek v periodikách Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS