Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Divadélko Ondřej Bednář, Ondřej Není znám Monografie a sborník Ano
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie doslova Perls, Frederick, S. 1996 Monografie a sborník Ne
Úvod do arteterapie Jebavá, Jana 1997 Monografie a sborník Ne
Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi Prochaska, James O., Norcross, John C., Štěpo, Jiří 1999 Monografie a sborník Ne
Freud po Freudovi Mitchell, Stephen, A., Black, Margaret J., Kovařík, Štěpán 1999 Monografie a sborník Ne
Malování mandal : zdroj klidu : 85 uklidňujících předloh Wuillemet, Sascha, Cavelius, Andrea-Anna 1999 Monografie a sborník Ne
Integrovaná gestalt terapie: obrysy, teorie, praxe Polster, Erving, Polster, Miriam, Polák, Anton 2000 Monografie a sborník Ne
Současná arteterapie v České republice a v zahraničí = Art therapy today in the Czech Republic and abroad. 1. díl Slavík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi Campbell, Jean 2000 Monografie a sborník Ne
Česká arteterapeutická asociace [elektronický zdroj] Česká arteterapeutická asociace 2001 Monografie a sborník Ano
Nová arteterapie v psychopedii Klivar, Miroslav 2002 Monografie a sborník Ne
Obrazy v terapii, umění a náboženství : interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie Riedel, Ingrid 2002 Monografie a sborník Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst Perls, Frederick, S., Hefferline, Ralph, F., Goodman, Paul 2004 Monografie a sborník Ne
Arteterapie a prevence psychosociálních problémů v pomáhajících profesích [elektronický zdroj] Géringová, Jitka 2004 Multimediální nosič Ne
Mandaly : obrazy z nevědomí Jung, Carl Gustav 2004 Monografie a sborník Ne
Videoterapie Zeman, Stanislav 2005 Článek v periodikách Ne
Rozhovor : s Janou Vatrálovou Vatrálová, Jana, Ďaďan, Daniel 2005 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie dětí s Downovým syndromem Lišková, Štěpánka 2005 Článek v periodikách Ano
Arteterapie v primární prevenci sociálně patologických jevů u pubescentů Zouharová-Dobruská, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Arteterapie se zrakově postiženými Perout, Evžen 2005 Monografie a sborník Ne
Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru Ženatá, Kamila 2005 Monografie a sborník Ne
O koho jde Linhartová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Setkání myslí: vzájemnost v psychoanalýze Aron, Lewis 2006 Monografie a sborník Ne
Rozhovor s Chun-Shan (Sandie) Yi Yi, Chun-Shan, Elisová, Johana 2006 Článek v periodikách Ne
Perníková chaloupka – zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem Bažantová, Mariana 2006 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku Gerlichová, Markéta 2006 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapeut – novodobý léčitel s tisíciletou praxí Vodňanská, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Metody muzikoterapie a hry se zpěvem Šimanovský, Zdeněk 2006 Článek v periodikách Ne
Charakteristiky výtvarného projevu mladistvých s poruchami chování Khýr, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Elementárne skúsenosti nevidiaceho dieťaťa pri hre s bábkou Kováčová, Barbora 2006 Článek v periodikách Ne
Dramaterapie v kojeneckém ústavu Kolínová, Blanka 2006 Článek v periodikách Ne
Automatická kresba - Artrelax Suttnerová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Domov svatého Josefa v obci Žíreč u Dvora Králové — Zdravotnické zařízení pro lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Kniha léčebných obrazů Šeblová, Helena 2006 Monografie a sborník Ne
Arteterapeutické hry Bednářová, Irena, Bednář, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Výtvarná výchova pro děti a mládež s poruchami chování Staňková, Andrea 2007 Diplomová práce Ano
Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty Psychiatrické léčebny v Jihlavě Štětinová, Aneta 2007 Bakalářská práce Ano
Výchova ke kulturní otevřenosti Bednář, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Umění léčí Stejskalová, Marina 2007 Článek v periodikách Ne
Svět podle nás : [práce dětí Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici v Ostravě] Jůza, Jiří 2007 Monografie a sborník Ne
Užitečné známosti (kazuistika) Merhautová, Jana, Vindušková, Iva 2007 Článek v periodikách Ne
Stres, nezájem a agrese v muzikoterapii dětí Pejřimovská, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s PhDr. Helenou Strnadlovou Strnadlová, Helena, Elisová, Johana 2007 Článek v periodikách Ne
Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů Svoboda, Mojmír 2007 Článek v periodikách Ne
"O čem vlastně arteterapie je a k čemu je klientovi dobrá" Komzáková, Martina 2007 Článek v periodikách Ne
Imunita - schopnost bránit se : (použití projektivní techniky) Bažantová-Štefančíková, Mariana 2007 Článek v periodikách Ne
Hudba jako cesta Marek, Vlastimil 2007 Článek v periodikách Ne
Arteterapie u strukturálních poruch osobnosti Poněšický, Jan 2007 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS