Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alkohol v období dospívání Boukalová, Hedvika Není znám Monografie a sborník Ano
Léčba osob závislých na návykových látkách Cimický, Jan 1988 Článek v periodikách Ne
Kriminalita a mládež Želásko, Petr 1994 Článek v periodikách Ne
Jak předcházet škodám způsobeným návykovými látkami u mládeže v České republice Nešpor, Karel 1994 Článek v periodikách Ne
Psychologické profily čtyř typů závislosti na alkoholismu u mužů a žen Csémy, Ladislav 1994 Článek v periodikách Ne
Adolescent substance abuse : an empirical-based group preventive healt paradigm Wodarski, John S., Feit, Marvin D. 1995 Monografie a sborník Ne
Kouření a pití alkoholu u dětí a adolescentů v ČR Csémy, Ladislav, Nešpor, Karel 1995 Článek v periodikách Ne
Kouření, pití alkoholu a užívání drog u šestnáctiletých Csémy, Ladislav, Nešpor, Karel 1996 Článek v periodikách Ne
Pití alkoholu a užívání jiných drog mezi mládeží v evropských zemích Csémy, Ladislav, Nováková, Dagmar 1998 Článek v periodikách Ne
Sociální deviace dětí a mládeže Záškodná, Helena 1998 Monografie a sborník Ne
Zdraví a škodlivé návyky Sovinová, Hana, Sadílek, Petr, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
NEAD 98: nealkoholové drogy 1998: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 1999 Výzkumy Ne
Souvislosti mezi alkoholem a jinými návykovými látkami : důsledky pro prevenci i léčbu Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
Drogy, alkohol a cigarety v rukou teenagerů Balcar, Karel 2000 Článek v periodikách Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Děti + závislost = Jak poznat, že něco bere? Masáková, Václava, Nosek, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
NEAD 2000: nealkoholové drogy 2000: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 2001 Výzkumy Ne
Problémy s alkoholem v rodině : zpráva pro Evropskou unii Sovinová, Hana, Csémy, Ladislav, Nešpor, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Význam rodiny a prevence vzniku závislostí Ptáček, Bohumil 2002 Článek v periodikách Ne
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 2002 Článek v periodikách Ne
Reklama a návykové látky Suchý, Adam 2002 Článek v periodikách Ne
Motivační rozhovory: příprava lidí ke změně závislého chování Miller, WIlliam R., Rollnick, Stephen 2003 Monografie a sborník Ne
Vězeňství a nelegální drogy: sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích Miovský, Michal, Havlíčková, Miloslava, Spirig, Harald 2003 Monografie a sborník Ne
Když někdo lže, je třeba říkat pravdu Hučín, Jakub, Miovský, Michal 2003 Článek v periodikách Ne
Marihuana a alkohol : častá a nebezpečná kombinace Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Zima, Tomáš 2003 Článek v periodikách Ne
Blikačky zmizely, antabus zůstává Reflex, Popov, Petr 2003 Článek v periodikách Ne
Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sovinová, Hana, Csémy, Ladislav 2003 Výzkumy Ne
Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2003 Monografie a sborník Ne
Návykové látky - Petr Popov Český rozhlas 6 - Hovory o zdraví, Popov, Petr 2004 Audiozáznam Ano
Co by měli vědět lidé, jejichž rodiče jsou nebo byli závislí na alkoholu Nešpor, Karel, Kubička, Luděk, Csémy, Ladislav 2004 Článek v periodikách Ne
Alkohol, poškození poznávacích funkcí a neprospěch českých studentů Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Zima, Tomáš 2004 Článek v periodikách Ne
Co je to stres Vrba, Milan 2004 Článek v periodikách Ne
Vodní dýmka - nebezpečný módní trend našich adolescentů Králíková, E. 2005 Článek v periodikách Ne
Intoxikace alkoholem u dětí a mladistvých v Ostravě Hladík, M., Olosová, A., Boženský, J. 2005 Článek v periodikách Ne
Trendy v léčbě poruch způsobených užíváním návykových látek se zřetelem k adolescentní populaci Csémy, Ladislav, Brožová, Jana, Dvořáková, Zuzana 2005 Článek v periodikách Ano
Životní příběh - Petr Popov Český rozhlas 6 - Rozmluvy, Popov, Petr 2005 Audiozáznam Ano
Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2005 Článek v periodikách Ano
Jak se v České republice (ne)dodržuje zákaz podávání alkoholických nápojů nezletilým Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2005 Článek v periodikách Ne
Výchova proti drogám anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
"Společně proti plíživým nepřátelům" : aneb Zpráva o jednom projektu Geryková, Vlasta 2005 Článek v periodikách Ne
Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC Kukla, Lubomír, Hrubá, D., Tyrlík, Mojmír 2006 Článek v periodikách Ne
Alkohol u dětí a dospívajících Nešpor, Karel 2006 Článek v periodikách Ne
Prvky psychomotoriky jako psychoprofylaxe sociálně patologických jevů u mládeže [rukopis] Kelnarová, Eva 2006 Bakalářská práce Ano
Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog Miovský, Michal, Mravčík, Viktor, Miovská, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Prevence kriminality v nabídce sdružení PRAK Carbolová, Eva, Carbolová, Kamila, Straková, Jana 2006 Článek v periodikách Ne
Týrání dítěte - Lucie Bukovská (Linka bezpečí) Český rozhlas 2 - Praha - Váš příběh 2006 Audiozáznam Ano
Jak předcházet riziku alkoholové závislosti u dětí a mládeže? Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Česká společnost a alkohol - Petr Popov Český rozhlas - Regina - Korzo, Popov, Petr 2006 Audiozáznam Ano
Alkohol, kouření a obezita Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Seriál týdne 2006 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS