Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Děti a ústavní péče - Věduna Bubleová Česká televize - Sama doma, Bubleová, Věduna 2007 Monografie a sborník Ano
Děti potřebují rodinu : inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5. 2008 Himmelová, Halina, Turnovská, Elena, Bechyňová, Věra, Matoušek, Oldřich 2008 Monografie a sborník Ne
Reforms in Long-Term Care Policies in Europe Ranci, Constanzo, Pavolini, Emmanuele, Barvíková, Jana, Österle, August 2013 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Ústavní péče Matoušek, Oldřich, Matulová, Andrea, Šmíd, Rudolf 1995 Monografie a sborník Ne
Náhradní výchova dětí - možnosti a meze: kolokvium I Bechyňová, Věra, Dvořák, Jan, Radvanová, Senta, Biskup, Pavel, Pokorná, Eva, Elischer, David, Frinta, Ondřej, Melicharová, Dita, Hrubá, Michaela, Kohoutová, Michaela, Koluchová, Jarmila, Králíčková, Michaela, Neduchalová, Anna, Opravil, Milan, Pilař, Jiří, Průšová, Lenka, Řezníček, Tomáš, Sedlák, Petr, Sobotková, Irena, Vanžura, Viktor, Westphalová, Lenka, 2008 Monografie a sborník Ne
Čítanka pro rodiče: naděje na uzdravení: zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy Vrtbovská, Petra, Pávková, Petra, Winnette, Petra 2012 Monografie a sborník Ne
Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících Novotný, Jan Sebastian 2015 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy Michalík, Jan 2006 Monografie a sborník Ne
Duhová skleněnka, z.s. Beránková, Petra 2018 Monografie a sborník Ano
Vývoj dětí v náhradních formách péče Ptáček, Radek, Kuželová, Hana, Čeledová, Libuše 2011 Monografie a sborník Ano
Práva ohrožených a znevýhodněných dětí Kovařík, Jiří, Pazlarová, Hana, Bubleová, Věduna Není znám Výzkumy Ano
Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní Evropská unie. Evropská komise. Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 2009 Výzkumy Ano
Péče o ohrožené děti a jejich rodiny Varvařovský, Pavel 2012 Výzkumy Ne
Když někde pracujete dlouho, nedostatky v péči už nevnímáte Podlucký, Jiří, Lukšová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Experti poslancům : Přehlasujte Klausovo veto, podpořte pěstouny ČT 24, Bubleová, Věduna 2012 Článek v periodikách Ano
Nový web má připravit děti z dětských domovů na samostatný život ČT 24, Bubleová, Věduna 2009 Článek v periodikách Ano
Problémy ochrany práv dětí v ČR Kovařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2004 Článek v periodikách Ne
Reforma ústavní péče : pohled z MŠMT Ježková, Renata, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti" Barvíková, Jana 2016 Článek v periodikách Ne
V domově jim chybí jedině táta a máma Jendruchová, Michala 2010 Článek v periodikách Ne
Nadějí pro opuštěné děti je nová rodina Bechyňová, Věra 1997 Článek v periodikách Ne
Dětský domov není polepšovna Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Problémy v pěstounské rodině Popela, Libor 2008 Článek v periodikách Ne
V dětském domově jako doma : Jan Tomiga pomáhá dětem, které zůstaly bez rodičů Těthalová, Marie, Tomiga, Jan 2008 Článek v periodikách Ne
Dospívat s právem na selhání Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Ústavka, průšvih, nebo příležitost ke změně? Konrádová, Tereza 2015 Článek v periodikách Ano
Body místo vztahu, mříže místo hranic Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Až mi padne osmnáctka Konrádová, Tereza 2015 Článek v periodikách Ano
Využití arteterapie při práci s klientem ve Středisku výchovné péče Pohořská, Alice 2012 Článek v periodikách Ano
Snaha o rušení kojeneckých ústavů : předobraz budoucnosti dětských domovů? Neduchalová, Anna, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Průměrná rodina je lepší než dobrý ústav Klimeš, Jeroným 2004 Článek v periodikách Ano
Měřme stejně ústavům i pěstounům Klimeš, Jeroným 2008 Článek v periodikách Ano
Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti Novotný, Jan Sebastian, Křeménková, Lucie, Novotný, Zdeněk 2012 Článek v periodikách Ne
Má náš stát děti rád? Horváthová, Alida 2003 Článek v periodikách Ne
Amalthea hledá nové pěstouny pro opuštěné děti Černá, Ria, Svoboda, David 2013 Článek v periodikách Ano
Frontová linie vede dětskými domovy Štefflová, Jaroslava, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Amalthea píše ministrovi v demisi Černá, Ria, Svoboda, David 2013 Článek v periodikách Ano
Nezůstávejme se strachem o děti v ústavech Černá, Ria 2012 Článek v periodikách Ano
Pane prezidente, žil jste jako dítě v rodině? Černá, Ria 2012 Článek v periodikách Ano
Středisko náhradní rodinné péče Horváthová, Alida 2003 Článek v periodikách Ne
Proč pěstouni zvládnou postarat se o "děti z kojeňáků"? Černá, Ria 2012 Článek v periodikách Ano
Rozvod je stejně traumatizující jako válka Matoušek, Oldřich, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Canisterapie jako nástroj aktivizace seniorů v zařízení ústavní péče Vančíková, Zuzana 2007 Bakalářská práce Ano
Možnosti internetové podpory pro žadatele o náhradní rodinnou péči Procházková, Radka 2011 Bakalářská práce Ano
Sociální, právní a psychologické aspekty náhradní rodinné péče a ústavní výchovy [rukopis] Lušňáková, Petra 2008 Bakalářská práce Ano
Strachy dětí vyrůstajících v ústavní péči Hloušková, Marie 2009 Bakalářská práce Ano
Vliv ústavní péče na teorii mysli Mezuláníková, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Vliv sociálního prostředí na proces socializace a vzdělání jedince [rukopis] Lidová, Kristýna 2009 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS