Zobrazit menuSkrýt menu

Výzkum sexuálního chování v ČR

Publikováno: 3. 3. 2014, aktualizováno: 29. 11. 2018 | Kategorie: Téma měsíce

Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace byl realizovaný v letech 1993, 1998, 2003 a 2008. Autory a odbornými garanty výzkumu jsou prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. V našem grafu najdete data z výzkumu z roku 2008, reprezentativní vzorek populace ČR starší 15 let tvořilo 2 000 osob.

Zdroj: Sexuální chování v ČR (Zvěřina, 1993, 1998, 2003, 2008)

Související článek: Děti a sexualita

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS