Srovnání používání fyzických trestů současnou a minulou generací

Výzkum, jehož cílem bylo přinést informace o používání fyzických trestů dětí u současné a minulé generace rodičů v České republice, jakož i postoje dnešních rodičů k nastavení legislativy týkající se fyzických trestů dětí, byl realizování v dubnu 2011 na reprezentativním vzorku populace metodou CAWI. Ve výzkumu byly zohledněny názory a postoje 297 rodičů dětí do 18 let věku, kteří žijí se svými dětmi ve společné domácnosti. Zadavatelem výzkumu byla Nadace Naše dítě.