Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor/ka
Marie Vítková
Miroslava Bartoňová
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Sborníky o problematice vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.