Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením

Autor/ka
Petra Makešová
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce "Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením" se zabývá tvorbou podpůrných materiálů pro výuku první pomoci pro obor vzdělání Pečovatelské služby, do předmětu zdravověda. První kapitola diplomové práce se zaobírá teoretickými východisky, ukazuje legislativní rámec vzdělávání, charakterizuje mentální postižení, zabývá se etiologii a klasifikací. Druhá kapitola se zaobírá edukací žáků s lehkým mentálním postižením, kurikulárními dokumenty, oblastí rodiny a poradenství. Třetí kapitola charakterizuje a vymezuje pojem první pomoc a příbuzné informací a také postavení první pomoci ve školním vzdělávacím programu oboru vzdělávání pečovatelské služby 75-41-E/01. Čtvrtá kapitola se věnuje empirické části diplomové práce. Uvádějí se zde cíle, metody a charakteristika výzkumného šetření a jeho vyhodnocení. Poslední částí je zhodnocení pracovních listů v kazuistikách jednotlivých žáků, přínos pro jejich vzdělávání ale i osobní růst a vytváření občanské odpovědnosti.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/371869/pedf_m/