Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. února o preventivních porhlídkách (u lékaře).

Původní znění vyhlášky (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2012/sb0027-2012.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-unora-2012-o-preventivnich-prohlidkach-18809.html.

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=77064&Section=1&IdPara=1&ParaC=2