Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=60592&Section=1&IdPara=1&ParaC=2