"Půjdu do školy"

Autor/ka
Petra Wernerová
Tamara Bozděchová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Přechod z mateřské školy (MŠ) do základní (ZŠ) je pro dítě důležitým životním mezníkem. Na tento důležitý krok by měla dítě náležitě připravit MŠ. Dítě by se mělo naučit znát a dodržovat základní pravidla společenského chování a zvládat po krátkém odloučení od rodičů své city a reakce. Mělo by získat řečové schopnosti na takové úrovni, aby dokázalo řešit situace, vysvětlit, co se stalo, nebo požádat o pomoc. Některé MŠ proto navazují se ZŠ ve svém okolí spolupráci, aby mohly děti s jejich budoucím prostředím seznámit.

Wernerová, Petra a Bozděchová, Tamara. "Půjdu do školy". Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2011, 136(1), s. 25-29. ISSN 0323-0449.

 

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001367764&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 136, č. 1 (2011/2012)