Psychologické aspekty rozvodovosti - vliv na děti

Autor/ka
Tereza Dančáková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce s názvem „Psychologické aspekty rozvodovosti – vliv na děti“ pojednává o rozvodu a jeho vlivu na děti, které mu přihlížejí. Rozvod je dnes bohužel velmi častým jevem. Děti, jejich prožitky a pocity, jsou v jeho průběhu nezřídka opomíjeny. V diplomové práci jsou rozpracovány podrobnější okolnosti rozvodu, které ovlivňují děti v jejich momentální stavu i dalším psychickém vývoji. Hlavním cílem práce je zachytit vliv rozvodu na děti metodou kvalitativního výzkumu, konkrétně polostandardizovaného rozhovoru.