Náhlá a neočekávaná ohrožení života v dětské neurologii

Autor/ka
Josef Kraus
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Riziko ohrožení života nesou zejména choroby zasahující ventilaci, oběhové funkce nebo nemoci spojené s nitrolební hypertenzí. V raném věku to je ALTE a SIDS. Ve všech věkových skupinách se jedná o léze kořenů, periferních nervů, svalů nebo poruchy nervosvalového přenosu; u pacientů s epilepsií SUDEP. Kromě periferních lézí mohou být příčinou ohrožení i léze míšní a mozkové. Pouze připravený systém komplexní péče a přiměřená anticipace pomáhají řešit tyto akutní stavy.

This article reviews the common causes of life-threatening events in child neurology. They affect ventilation, circulation or may increase an intracranial pressure. In infants ALTE or SIDS are diagnosed. In childhood and adolescence radiculopathies, peripheral nerve and muscle lesions, disturbances of the neuromuscular transmission, and SUDEP in patients with epilepsy, are main causes. The events may also be caused by spinal cord or brain lesions. Management of the immediate events can be done just by the prepared integrated system. periodic paralysis, epilepsy, dystonia, unconsciousness.

Zdroj dat
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201105-0010_Nahla_a_neocekavana_ohrozeni_zivota_v_detske_neurologii.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 5 (2011)