Mentální postižení v sourozeneckém vztahu

Autor/ka
Jaroslava Hortová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá kvalitou života jedinců se sourozencem s mentálním