Mají děti v MŠ dobré spaní?

Autor/ka
Martina Kohoutková
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice příčin poruch spánku u předškolních dětí. Způsoby navození klidného spánku - vytváření vhodných podmínek: výběr barev obklopujících dítě, klima pro spaní, klidná příprava ke spánku, světlo, rituály před spaním, pohádky a příběhy, zklidňující hry před usnutím, utřídění dojmů z celého dne. Respektování individuální potřeby spánku.

Kohoutková, Martina. Mají děti v MŠ dobré spaní?. Informatorium, 2005, 12(9), s. 10-11. ISSN 1210-7506.

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 12, č. 9 (2005)