Jak napsat a používat individuální vzdělávací program

Autor/ka
Karel Kaprálek
Zdeněk Bělický
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Návodná publikace pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu, tedy pomůcky pro studenty, kteří mají buď tělesný, mentální, sociální či časový handicap.

Kaprálek, Karel a Bělecký, Zdeněk. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 163 s. ISBN 978-80-7367-824-1.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002147591&local_base=NKC