Co je to stres

Autor/ka
Milan Vrba
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Slovo stres ve významu nadměrné, dlouhotrvající nebo nepřiměřené zátěže organizmu. Stresový typ, roviny a druhy stresu. Vliv stresu na tělesné nemoci a sexualitu. Působení nadměrného stresu na zvyšování rizika ve vztahu k alkoholua dalším návykovým látkám. Pozitivní vlivy krátkodobého stresu. Zvládání a prevence stresu.

Vrba, Milan. Co je to stres. Prevence sociálně nežádoucích jevů, 2004, 2(1), s.4-7. ISSN 1214-6609.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000859068&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Prevence sociálně nežádoucích jevů, Roč. 2, č.1 (2004)