Graf: Vývoj počtu potratů na 1000 žen v letech 1960-2010

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 03. 04. 2013, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Již od počátku 90. let pozorujeme celkový klesající počet umělých potratů v České republice. Trend rostoucího počtu samovolných potratů v minulých letech byl přerušen rokem 2010. Příčinou tohoto poklesu je pravděpodobně pokles hrubé míry porodnosti.
Pozn: V uvedeném grafu nejsou zahrnuta mimoděložní těhotenství.

Potraty indukované ze zdravotních důvodů se podílely na všech umělých přerušení těhotenství více než 18 %. Jejich podíl prudce vzrostl po roce 1992 spolu se zavedením poplatku za interrupci bez zdravotních důvodů. Od poloviny devadesátých let, kdy tvořily téměř 25 % UPT, se zastoupení interrupcí ze zdravotních důvodů snižovalo a posledních několik let se pohybuje okolo 18 %.

Zdroj: ÚZIS - Potraty 2010

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Potraty v historii ČR