Graf - Aktivní klientela služeb Dětského krizového centra v roce 2016

Graf zahrnuje údaje o procentuálním počtu klientů, kteří v roce 2016 požádali o pomoc Dětské krizové centrum. Údaje jsou rozděleny podle typu týrání dítěte.

Zdroj: Výroční zpráva 2016 (Dětské krizové centrum)