Byla pro vás ztráta víry v Ježíška traumatická?

Děkujeme za Váš hlas.