Byla pro vás ztráta víry v Ježíška traumatická?

Celkem hlasovalo 103 uživatelů.