Byla pro vás ztráta víry v Ježíška traumatická?

Celkem hlasovalo 216 uživatelů.