Byla pro vás ztráta víry v Ježíška traumatická?

Celkem hlasovalo 21 uživatelů.