Zobrazit menuSkrýt menu

Vyhledávání

Výsledky vyhledávání pro hledaný výraz: asistent pedagoga
Počet nalezených záznamů: 73

 • Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní asistence

  Publikováno: 30. 10. 2013, aktualizováno: 31. 1. 2020 Školství v ČR prochází mnoha změnami, které se odrážejí i ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Aby rodiče a laická veřejnost měli přehled ve změnách, které nastaly v roce 2011,…

 • Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

  Publikováno: 3. 6. 2013, aktualizováno: 31. 1. 2020 Edukace (výchova a vzdělávání v nejobecnějším slova smyslu) tvoří jednu z klíčových složek komplexně pojímané rehabilitace jedince nejen se zrakovým postižením. Jejím hlavním úkolem je „rozvoj osobnosti…

 • Ze života dětí

  Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019 Vzhledem k tomu, že se v textu zaměřím na příklad integrace (vřazení) pětiletého dítěte s tělesným postižením (konkrétně s neuromuskulárním onemocněním), které nemá vliv na intelekt dítěte, přizpůsobení…

 • Pro a proti integrace dětí se zdravotním postižením

  Publikováno: 29. 8. 2014, aktualizováno: 5. 8. 2019 Pojem integrace je v současné době skloňován ve všech pádech. Není to ale jen chvilkový trend, jde o dlouhodobou formu zkvalitňování života osob se zdravotním postižením. Důležité při integraci je uvědomit…

 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

  Publikováno: 23. 11. 2016, aktualizováno: 28. 8. 2019 Obsah článku: Podpůrná opatřeníŠkolská poradenská zařízeníRevizeAktuality v oblasti legislativy Dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,…

 • Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu

  Publikováno: 25. 8. 2016, aktualizováno: 9. 4. 2020 | Kategorie: Téma měsíce Kolem problematiky inkluze se v posledních měsících vede vzrušená debata odborné i laické veřejnosti. V ní bohužel zaznívá také řada nepřesností, omylů a mýtů a den 1. září…

 • Vzdělávání dětí se sluchovým postižením

  Publikováno: 3. 12. 2012, aktualizováno: 5. 3. 2020 Cílem komplexní výchovy vzdělávací péče o sluchově postižené je maximální rozvoj všech stránek osobnosti jedinců se sluchovým postižením a jejich úspěšná socializace. Na úspěšnosti integrace se podílí…

 • Doporučení pro rodiče

  Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019 Je velice důležité vnímat své dítě jako plnohodnotného člověka, vychovávat je s velkou mírou vlastní sebereflexe, zlepšovat prosociální gramotnost dítěte a zajistit kontakty se zdravými vrstevníky.…

 • Vzdělávání dětí s kombinovaným postižením

  Publikováno: 1. 11. 2012, aktualizováno: 5. 3. 2020 Mohlo by se zdát, že děti s těžkým kombinovaným postižením nejsou vzdělavatelné. I tyto děti však absolvují povinnou školní docházku, která jim zprostředkuje kontakt s vrstevníky, pomůže rozvoji komunikace,…

 • Vzdělávání dětí s tělesným postižením

  Publikováno: 28. 2. 2013, aktualizováno: 31. 1. 2020 Obsah článku: Zákony věnující se vzdělávání a výchově osob s omezením hybnosti v České republice Školy při nemocnicích Školy při lázeňských léčebnách a ozdravovnách Opatření zajišťující vyšší úspěšnost…

Předchozí 1 - 10 / 73

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS