Zobrazit menuSkrýt menu

Zrak a jeho funkční vady

Autor: Řehůřek, J. | Rok vydání: 1999 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Brno : Paido, 1999
Plná dostupnost: NE vady zraku, funkční vady zraku, zrak, zrakově postižení, nevidomí, slabozrací, zrakově postižené děti, oftalmopedie

Kapitola v učebnici vysokých škol k problematice zraku a jeho funkčních vad. Obsažena v: Vítková, Marie et al. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. 94 s. ISBN 80-85931-75-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS