Zobrazit menuSkrýt menu

Způsoby trávení volného času u mladých dospělých jedinců s mentálním postižením

Autor: Komárková, Hana | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, volný čas, volnočasové aktivity

Diplomová práce „Způsoby trávení volného času u mladých dospělých jedinců s mentálním postižením“ je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje mentální postižení. Zabývá se etiologií mentálního postižení, klasifikací a osobností jedince s mentálním postižením. Druhá kapitola pojednává o volném čase. Definuje pojem volný čas, historii volného času, jeho funkce a faktory ovlivňující trávení volného času u jedinců s mentálním postižením. Třetí kapitola se zabývá volnočasovými aktivitami, institucemi, které zajišťují tyto aktivity a terapiemi. Ve čtvrté kapitole jsou zpracovány kazuistické studie.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS